Tot ce este necesar pentru obținerea pensiei de întreținere.

Tot ce este necesar pentru obținerea pensiei de întreținere.

Tot ce este necesar pentru obținerea pensiei de întreținere. 560 280 Tudor Barău

Pensia de întreținere reprezintă o obligație legală ce revine părinților de a contribui la asigurarea nevoilor materiale și educative ale copiilor lor minori. Cuantumul și modalitatea de stabilire a pensiei alimentare pot varia în funcție de anumite circumstanțe specifice.

  1. Când se datorează pensia de întreținere?

Obligația de a plăti pensie de întreținere apare în următoarele situații:

Separarea sau divorțul părinților: În cazul în care părinții nu locuiesc împreună, cel care nu are domiciliul cu copiii este obligat să contribuie la cheltuielile lor de întreținere.

  1. Cine trebuie să plătească pensia de întreținere?

Părinții au obligația legală de a întreține copiii lor minori, în mod proporțional cu veniturile realizate de fiecare.

  1. Care este cuantumul pensiei de întreținere?

Cuantumul pensiei de întreținere se stabilește de către instanța de judecată, sau prin acordul părților luând în considerare următoarele criterii:

Nevoile copilului: Se iau în considerare cheltuielile cu alimentația, îmbrăcămintea, locuința, educația, îngrijirea medicală și alte necesități specifice ale copilului.

Veniturile părinților: Se analizează venitul net părintelui ce nu domiciliază cu copilul, din salarii, pensii, chirii, dividende sau alte surse.

Situația familială: Se ia în considerare existența altor copii sau a altor persoane aflate în întreținerea părinților.

  1. Modalități de stabilire a pensiei de întreținere

Pensia de întreținere poate fi stabilită prin:

Acordul dintre părinți: Părinții pot conveni de comun acord asupra cuantumului și modalității de plată a pensiei alimentare, printr-o convenție scrisă autentificată la notariat.

Hotărâre judecătorească: În cazul în care nu se ajunge la un acord amiabil, pensia de întreținere se stabilește de către instanța de judecată, printr-o hotărâre judecătorească.

  1. Procentul legal

Codul Civil prevede ca pensia de întreținere datorată de părinte se stabilește până la:

  1. O pătrime din venitul său lunar net pentru un copil

           2. O treime din venitul său lunar net pentru doi copii

           3. O jumătate din venitul său lunar net pentru trei sau mai mulți copii

Există posibilitatea de a modifica cuantumul pensiei de întreținere, în funcție de schimbarea circumstanțelor (creșterea veniturilor, nașterea altor copii etc.).

  1. Legislație relevantă

Codul Civil: Art. 499-532

Codul de Procedură Civilă: Art. 744-754

Avocat BARĂU TUDOR