Dreptul Familiei

Diferența dintre tutelă și curatelă.

Diferența dintre tutelă și curatelă. 1760 1174 Tudor Barău

Tutela și curatela sunt două măsuri de protecție juridică instituite de Codul Civil român pentru a sprijini persoanele care nu au capacitatea deplină de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile. Definiții: Tutela: Se instituie pentru o persoană fizică lipsită de discernământ, adică pentru un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani…

read more

Diferența dintre pensia alimentară și pensia de întreținere.

Diferența dintre pensia alimentară și pensia de întreținere. 850 600 Tudor Barău

Există această confuzie care se face între cele două noțiuni juridice. Pensia alimentară și pensia de întreținere sunt noțiuni asemănătoare, dar cu anumite distincții importante: Definiții: Pensia de întreținere:Este o obligație legală ce revine părinților de a contribui la asigurarea nevoilor materiale și educative ale copiilor lor minori. Pensia alimentară:Este o prestație periodică stabilită prin…

read more

Tot ce este necesar pentru obținerea pensiei de întreținere.

Tot ce este necesar pentru obținerea pensiei de întreținere. 560 280 Tudor Barău

Pensia de întreținere reprezintă o obligație legală ce revine părinților de a contribui la asigurarea nevoilor materiale și educative ale copiilor lor minori. Cuantumul și modalitatea de stabilire a pensiei alimentare pot varia în funcție de anumite circumstanțe specifice. Când se datorează pensia de întreținere? Obligația de a plăti pensie de întreținere apare în următoarele…

read more

Acțiunea în tăgada paternității. Termene și cine o poate introduce.

Acțiunea în tăgada paternității. Termene și cine o poate introduce. 1075 578 Tudor Barău

Tăgada paternității acțiunea civilă prin care poate fi contestată prezumția de paternitate, prevăzută expres de Codul Civil. Conform prevederilor Articolului 414 din Codul Civil, prezumția de paternitate a cunoașterii soțului mamei ca fiind tatăl copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei. Efectele admiterii acțiunilor în tăgada paternității sunt semnificative în schimbarea stării civile a copilului,…

read more

Condițiile în care un minor se poate deplasa în străinătate.

Condițiile în care un minor se poate deplasa în străinătate. 1280 720 Tudor Barău

Dacă nu ai avut experiența de a călători cu un copil minor în altă țară până acum, este posibil să te confrunți cu o serie de probleme legate de documentele și procedurile necesare pentru a planifica o astfel de călătorie. Fiecare situație este unică, iar cerințele pot varia în funcție de circumstanțele fiecărui caz. În…

read more

Despre locuința copilului minor rezultat din concubinaj sau din căsătorie.

Despre locuința copilului minor rezultat din concubinaj sau din căsătorie. 2560 1920 Tudor Barău

Când se discută despre situația copiilor după divorț, există reguli și proceduri specifice în dreptul din România care reglementează la cine rămâne copilul și unde va locui acesta. În Codul Civil român și alte legi, această problemă se numește “locuința copilului minor” și este un aspect important în procesele de divorț sau în situația unor…

read more

Despre pierderea dreptului de a beneficia de moștenire.

Despre pierderea dreptului de a beneficia de moștenire. 1000 534 Tudor Barău

Atunci când vine vorba despre pierderea dreptului la moștenire, legea oferă anumite reguli importante. Orice persoană are libertatea de a alege dacă dorește sau nu să accepte moștenirea și are dreptul să renunțe la aceasta. Totuși, trebuie să știți că dacă un moștenitor nu acceptă succesiunea în termen de 6 luni de la deschiderea procedurii…

read more

Autoritatea părintească exclusivă și noțiunea de domiciliul minorului.

Autoritatea părintească exclusivă și noțiunea de domiciliul minorului. 1008 672 Tudor Barău

În procese întâlnim noțiunile de exercitare a autorității părintești și de stabilire a domiciliului minorului. După desfacerea căsătoriei a două persoane din care au rezultat și copii ori când doi concubini doresc să pună punct relației și să clarifice drepturile și obligațiile lor în raport cu minorii, se ridică problema exercitării autorității părintești, stabilirea domiciliului…

read more

Ordinul de protecție provizoriu. Un pas important în combaterea violenței domestice.

Ordinul de protecție provizoriu. Un pas important în combaterea violenței domestice. 1280 853 Tudor Barău

Violenta domestică este o problemă gravă și răspândită în societatea românească, având consecințe devastatoare asupra victimelor și familiilor acestora. Pentru a asigura protecția imediată și siguranța victimelor, este esențială implementarea unor măsuri eficiente de intervenție. Un instrument în acest sens este Ordinul de Protecție Provizoriu, care oferă o protecție rapidă și temporară în situațiile de…

read more

Modificări ordin de protecție 2023.

Modificări ordin de protecție 2023. 2560 1707 Tudor Barău

În conformitate cu Legea nr. 217/2003, agresorii care comit acte de violență în cadrul familiei sunt supuși unor restricții prin emiterea ordinului de protecție. Una dintre modificările semnificative aduse acestei legi este introducerea interdicției pentru agresori de a încasa alocația de stat pentru copii. Prin această prevedere, se asigură că agresorii nu pot profita financiar…

read more