Drept Civil

Dreptul civil face parte dintre ramurile de drept indispensabile vieții de zi cu zi având in vedere ca reglementează raporturile private dintre persoane aflate pe poziții de egalitate. Odată cu intrarea in vigoare a noului cod civil in 1 octombrie 2011, anumite instituții au fost modificate considerabil fiind acum tratate dintr-o perspectiva noua, actualizata necesităților actuale.

Legea de punere in aplicare prezintă de asemenea anumite probleme in ce privește interpretarea anumitor termeni sau dispoziții, aplicarea unor dispoziții vechi concomitent sau alternative cu cele noi sau in ceea ce privește aplicarea prioritara a tratatelor internaționale sau a dreptului Uniunii Europene, prin urmarea colaborarea cu Cabinet de avocat Tudor Barău nu va conduce decât la obținerea unui rezultat favorabil bazat pe interpretarea corecta si stricta a dispozițiilor dreptului privat, respectiv a celui civil.

Clienții sunt prioritatea

Domeniul avocaturii este unul in care conteaza foarte mult relatia dintre avocat si client. Numai cunoscand in detaliu toate datele problemei se poate ajunge la o solutie benefica!

Care sunt serviciile pe care le ofera un avocat in dreptul civil?

 • Consultanță juridică de specialitate
 • Asistență juridică în procesele aflate pe rolul Instanțelor
 • Reprezentarea părților în procesele în materie civilă
 • Cereri privind partajul bunurilor comune
 • Cereri în materie succesorală
 • Cereri privind revendicări imobiliare și mobiliare
 • Cereri privind răspunderea contractuală
 • Cereri privind răspunderea delictuală
 • Cereri privind drepturile de creanță
 • Cereri privind apărarea dreptului de proprietate ori posesia
 • Cereri privind înscrierile în Cartea Funciară
 • Cereri privind obligația de a face
 • Redactare antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de închierere, comodat și alte contracte
 • Cereri privind datoriile la asociațiile de proprietari
 • Dare de dată certă unor contracte și documente