Despre confidențialitatea datelor medicale ale pacientului.

Despre confidențialitatea datelor medicale ale pacientului.

Despre confidențialitatea datelor medicale ale pacientului. 2560 1707 Tudor Barău

Confidențialitatea datelor medicale este un principiu fundamental al dreptului medical și are ca scop protejat informațiile sensibile despre starea de sănătate a pacientului.

Acest principiu este reglementat de o serie de acte normative, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Principalele reglementări în domeniu sunt:

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului: Aceasta lege prevede dreptul pacientului la confidențialitatea informațiilor medicale, precum și dreptul de a accesa propriile date medicale.

Regulamentul General Protecție Datelor (GDPR) : GDPR se aplică și privind informațiile medicale și prevede o serie de obligații pentru operatorii de date, cum ar fi obligația de a informa pacienții cu privire la modul în care sunt prelucrate datele medicale și obligația de a obține. consimțul pacientului pentru prelucrarea datelor sale.

Carta Europeană a Drepturilor Pacientului : Această carte prevede o serie de principii fundamentale care trebuie respectate în relația dintre pacient și medic, inclusiv principiul confidențialității.

Sunt și anumite excepții de la confidențialitatea acestor date:

Consimțământul pacientului: Pacientul poate consimți la divulgarea datelor sale medicale către o terță parte.

Interesul public: Datele medicale pot fi divulgate în situații în care este necesar pentru a proteja interesul public, cum ar fi în cazul unei epidemii.

Obligația legală: Profesioniștii din domeniul medical pot fi obligați de lege să divulge datele medicale ale pacientului, cum ar fi în cazul unei anchete penale.

Confidențialitatea datelor medicale este un principiu important care trebuie respectat pentru a proteja pacienții.

Este important ca pacienții să fie conștienți de drepturi lor cu privire la confidențialitatea datelor medicale și să fie informații despre modul în care sunt prelucrate datele lor.

Avocat BARĂU TUDOR