Diferența dintre bunurile proprii și bunurile comune în regimul legal al comunității de bunuri.

Diferența dintre bunurile proprii și bunurile comune în regimul legal al comunității de bunuri.

Diferența dintre bunurile proprii și bunurile comune în regimul legal al comunității de bunuri. 1200 800 Tudor Barău

Regimul juridic al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei constituie un element important, având implicații semnificative în caz de divorț sau deces al unuia dintre soți.

Bunurile proprii sunt acele bunuri deținute individual de către soț, fie dobândite anterior căsătoriei, fie dobândite în timpul acesteia prin moștenire, donație sau despăgubiri pentru prejudicii aduse persoanei sale.

Art. 258 Codul Civil oferă o definiție clară a acestei categorii:

“Bunurile dobândite de un soț înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei prin donație sau moștenire rămân bunuri proprii.”

Exemple de bunuri proprii:

  • O locuință moștenită de un soț anterior căsătoriei;
  • Un autoturism primit cadou de la un prieten;
  • Despăgubiri obținute pentru un prejudiciu personal.

Bunurile comune se referă la acele bunuri dobândite de ambii soți în timpul căsătoriei, indiferent de modul de dobândire (gratuit sau cu titlu oneros) sau de titularul înscris în acte.

Art. 259 din Codul Civil precizează:

“Bunurile dobândite de un soț în timpul căsătoriei, cu titlu oneros, rămân bunuri comune, chiar dacă sunt înscrise numai în numele unuia dintre soți.”

Exemple de bunuri comune:

  • O locuință achiziționată de ambii soți;
  • Un autoturism cumpărat de un soț din salariul comun;
  • O afacere înființată de soți în timpul căsătoriei.

Modalități de partajare a bunurilor

În lipsa unui acord amiabil, soții pot apela la instanța de judecată pentru a obține partajul bunurilor. Procedura este reglementată de art. 270 din Codul Civil:

“Partajul bunurilor se face, de regulă, la cererea unuia dintre soți, prin acțiune în justiție.”

Atribuirea bunurilor

Bunurile proprii: Conform art. 261 din Codul Civil, bunurile proprii rămân în proprietatea exclusivă a soțului care le-a dobândit:

“Fiecare soț își păstrează bunurile proprii, care nu intră în masa bunurilor comune.”

Exemple:

  • Un apartament deținut de un soț ca moștenire anterioară căsătoriei va fi păstrat în totalitate de către acesta în caz de divorț.
  • Despăgubirile obținute de un soț pentru un accident personal nu vor fi supuse partajului.

Bunurile comune: Bunurile comune se împart în mod egal între soți, cu excepția situațiilor în care există un contract prenupțial sau convenții matrimoniale care stipulează o altă modalitate de partaj. Art. 262 din Codul Civil prevede:

“Bunurile comune se împart în mod egal între soți, fără a se ține seama de aportul fiecăruia la dobândirea lor.”

Exemple:

  • O locuință achiziționată de ambii soți va fi împărțită în mod egal în caz de divorț, indiferent de contribuția financiară a fiecăruia.
  • O afacere înființată de soți în timpul căsătoriei va fi împărțită în mod egal, chiar dacă unul dintre soți a avut un rol mai semnificativ în dezvoltarea ei.

Dacă aveți o astfel de situație vă putem ajuta.

Avocat BARĂU TUDOR

Telefon 0740493903

contact@avocat-barau-tudor.ro