Consilierea judiciară și tutela specială ca modalități de ocrotire a persoanelor majore cu facultăți mintale deteriorate.

Consilierea judiciară și tutela specială ca modalități de ocrotire a persoanelor majore cu facultăți mintale deteriorate.

Consilierea judiciară și tutela specială ca modalități de ocrotire a persoanelor majore cu facultăți mintale deteriorate. 1470 980 Tudor Barău
În Codul Civil la art. 164 se prevede posibilitatea instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale pentru persoanele majore care nu se pot îngriji singure de interesele lor din cauza unei deteriorări a facultăților lor mintale.
Ce reprezintă consilierea judiciară:
 • Definiție:O măsură de sprijin care oferă asistență continuă persoanei ocrotite în exercitarea drepturilor și libertăților sale.
 • Condiții:
  • Deteriorarea facultăților mintale să fie parțială.
  • Persoana ocrotită să aibă nevoie de sprijin în formarea sau exprimarea voinței sale.
  • Nu se poate asigura o protecție adecvată prin alte măsuri de ocrotire.
 • Rolul consilierului judiciar:
  • Asistență la luarea deciziilor.
  • Reprezentarea persoanei ocrotite în anumite acte juridice.
  • Facilitarea integrării sociale a persoanei ocrotite.
 • Procedură:
  • Cererea de instituire a consilierii judiciare se depune la judecătoria competentă.
  • Instanța va dispune o evaluare medicală și psihologică a persoanei ocrotite.
  • Instanța va asculta persoana ocrotită.
  • Instanța va decide dacă instituie sau nu consilierea judiciară.
Ce reprezintă tutela specială:
 • Definiție:O măsură de reprezentare continuă a persoanei ocrotite în exercitarea drepturilor și libertăților sale.
 • Condiții:
  • Deteriorarea facultăților mintale să fie totală și, după caz, permanentă.
  • Persoana ocrotită să aibă nevoie de reprezentare continuă în exercitarea drepturilor și libertăților sale.
  • Nu se poate asigura o protecție adecvată prin alte măsuri de ocrotire.
 • Rolul tutorelui:
  • Reprezentarea legală a persoanei ocrotite în toate actele juridice.
  • Administrarea bunurilor persoanei ocrotite.
  • Îngrijirea și ocrotirea persoanei ocrotite.
 • Procedură:
  • Cererea de instituire a tutelei speciale se depune la judecătoria competentă.
  • Instanța va dispune o evaluare medicală și psihologică a persoanei ocrotite.
  • Instanța va asculta persoana ocrotită.
  • Instanța va desemna un tutore și va stabili atribuțiile acestuia.
Atât consilierea judiciară, cât și tutela specială trebuie instituite și exercitate cu respectarea autonomiei persoanei ocrotite.
Instanța va evalua periodic necesitatea menținerii măsurii de ocrotire.
Persoana ocrotită, precum și alte persoane interesate pot contesta instituirea sau încetarea măsurii de ocrotire.
Consilierea judiciară și tutela specială sunt două măsuri de ocrotire a persoanelor majore cu facultăți mintale deteriorate.
Alegerea măsurii potrivite se face de către instanță, ținând cont de specificul fiecărui caz și de interesul superior al persoanei ocrotite.
Nu ezita să apelezi la sprijin specializat pentru a te bucura de protecția legală de care ai nevoie!
Avocat BARĂU TUDOR
Telefon 0740493903
contact@avocat-barau-tudor.ro