avocat divort tulcea

Violarea vieții private a unei persoane.

Violarea vieții private a unei persoane. 1255 836 Tudor Barău

Dreptul la viață privată este un factor al respectării demnității umane. Legislația recunoaște și protejează acest drept prin diverse acte normative, oferind fiecărei persoane libertatea de a-și controla sfera intimă și de a se feri de ingerințe nejustificate din partea altor persoane. Violarea vieții private este o catalogată drept o infracțiune prevăzută de Art. 226…

read more

Dacă se refuză plata pensiei de întreținere există soluții!

Dacă se refuză plata pensiei de întreținere există soluții! 1024 683 Tudor Barău

Abandonul de familie este o infracțiune destul de gravă care afectează nu doar viața celor implicați direct, ci și întreaga societate. Această situație complexă are o serie de consecințe negative, atât pentru victime, cât și pentru cei care au grijă să săvârșesc. Conform Codului Penal art. 378, abandonul de familie constă în: Părăsirea, alungarea sau…

read more

Suplinirea consimțământului părintelui.

Suplinirea consimțământului părintelui. 1200 802 Tudor Barău

Suplinirea consimțământului părintelui reprezintă o procedură juridică destul de complexă, cu implicații semnificative pentru drepturile și obligațiile părinților, precum și pentru interesul superior al minorului. Suplinirea consimțământului părintelui este reglementată de Codul Civil (art. 107-111) și de Codul de Procedură Civilă (art. 997-998). Conform: Art. 107 Cod Civil: Părinții au obligația de a crește, educa…

read more

Consilierea judiciară și tutela specială ca modalități de ocrotire a persoanelor majore cu facultăți mintale deteriorate.

Consilierea judiciară și tutela specială ca modalități de ocrotire a persoanelor majore cu facultăți mintale deteriorate. 1470 980 Tudor Barău

În Codul Civil la art. 164 se prevede posibilitatea instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale pentru persoanele majore care nu se pot îngriji singure de interesele lor din cauza unei deteriorări a facultăților lor mintale. Ce reprezintă consilierea judiciară: Definiție:O măsură de sprijin care oferă asistență continuă persoanei ocrotite în exercitarea drepturilor și libertăților…

read more

Influența Sindromului Alienării Parentale în contextul Divorțului.

Influența Sindromului Alienării Parentale în contextul Divorțului. 1000 667 Tudor Barău

Sindromul Alienării Parentale de situație complexă care poate influența substanțială procesul de divorț. Acest fenomen afectează nu doar relația dintre părinți și copii, dar și deciziile juridice și starea emoțională a tuturor celor implicați. Copiii expuși la conflictul parental intens și la strategiile manipulative ale părintelui alienator pot manifesta traume emoționale semnificative, evidențiate prin anxietate,…

read more

Ce reprezintă promisiunea de vânzare-cumpărare sau antecontractul.

Ce reprezintă promisiunea de vânzare-cumpărare sau antecontractul. 620 433 Tudor Barău

Promisiunea de vânzare=cumpărare (cunoscută și sub denumirea de antecontract) reprezintă un acord încheiat între părți, prin care una dintre ele (promitentul) se angajează față de cealaltă parte (beneficiarul) să încheie ulterior un contract, având elementele stabilite în prealabil în antecontractul semnat. Acest act reprezintă acordul de voințe al părților cu privire la obiectul, prețul și…

read more

Acțiunea în tăgada paternității. Termene și cine o poate introduce.

Acțiunea în tăgada paternității. Termene și cine o poate introduce. 1075 578 Tudor Barău

Tăgada paternității acțiunea civilă prin care poate fi contestată prezumția de paternitate, prevăzută expres de Codul Civil. Conform prevederilor Articolului 414 din Codul Civil, prezumția de paternitate a cunoașterii soțului mamei ca fiind tatăl copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei. Efectele admiterii acțiunilor în tăgada paternității sunt semnificative în schimbarea stării civile a copilului,…

read more

Numele de familie după divorț – Ce se întâmplă și cum se decide.

Numele de familie după divorț – Ce se întâmplă și cum se decide. 900 600 Tudor Barău

După divorț, este important să se clarifice ce se întâmplă cu numele de familie al foștilor soți. În mod normal, regula generală este că ambii soți revin la numele lor de familie anterior căsătoriei. Cu toate acestea, există situații în care unul dintre soți dorește să păstreze numele de familie dobândit în timpul căsătoriei, iar…

read more

Partajul după divorț.

Partajul după divorț. 900 494 Tudor Barău

După divorț, bunurile foștilor soți trebuie împărțite în mod echitabil, în funcție de contribuția acestora la dobândirea lor. Există mai multe modalități de partaj judiciar, iar alegerea depinde de circumstanțele fiecărui caz. Unele dintre cele mai comune modalități de partaj judiciar după divorț includ: Tranzacția – este posibil ca părțile să ajungă la un acord…

read more

Divorțul remediu.

Divorțul remediu. 1200 900 Tudor Barău

Divortul remediu este cel efectuat prin intermediul instantei de judecată si nu pe cale notariala sau administrativa. Cererea de divort, in cazul în care sotii de comun acord doresc incetarea casatoriei, poate fi pronuntat de catre instanta de judecata prin consimtamantul acestora. Divortul poate avea loc la cererea ambilor soti . Vointa sotilor trebuie sa…

read more