infractiune

Obligațiile în cazul unui accident rutier.

Obligațiile în cazul unui accident rutier. 1200 630 Tudor Barău

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, stabileşte obligaţiile în cazul producerii unui accident cu autoturismul personal. Pentru a intra în categoria accidentului rutier,  accidentul de circulaţie trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii: s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; a avut ca urmare decesul,…

read more

Tot ce trebuie știut despre Acordul de Recunoaștere a vinovăției.

Tot ce trebuie știut despre Acordul de Recunoaștere a vinovăției. 1000 667 Tudor Barău

Acordul de recunoaștere a vinovăției este acel act încheiat între procuror și inculpat (doar când se dobândește această calitate de inculpat nu de suspect) și reprezintă înțelegerea stabilită cu privire la fapta care face obiectul dosarului penal și soluția care se impune. Acest document este întocmit atunci când inculpatul recunoaște comiterea faptei de care este acuzat și acceptă…

read more

Plângerea penală.

Plângerea penală. 1688 1125 Tudor Barău

Plângerea penală prealabilă este un mod de sesizare a organelor de cercetare penală şi implicit a procurorului. Plângerea penală prealabilă reprezintă actul procesual penal prin care, o persoană, care este victima unei infracțiuni îşi exprimă în scris voinţa sa de a fi trasă la răspundere penală persoana vinovată de săvârșirea acelei infracțiuni. Calitatea pe care…

read more

Modul în care se desfășoară procesul în materia Dreptului Penal.

Modul în care se desfășoară procesul în materia Dreptului Penal. 1200 675 Tudor Barău

Procesul penal reprezintă activitatea, desfăşurată într-o cauză de natură penală, de către organele judiciare, cu participarea părţilor. Procesul penal este o activitate reglementată de lege, ce urmărește constatarea la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană, (subiecţi procesuali principali şi a altor subiecţi procesuali) care a săvârşit o…

read more

Circumstanţele atenuante şi efectele lor în cadrul procesului penal.

Circumstanţele atenuante şi efectele lor în cadrul procesului penal. 1732 1155 Tudor Barău

Circumstanțele atenuante reprezintă acele împrejurări, prevăzute de lege sau reținute de instanță în procesul de individualizare a pedepsei care, deși nu înlătură caracterul penal al unei fapte, indică un pericol social redus al acesteia sau o periculozitate redusă a făptuitorului, având ca urmare aplicarea unei pedepse în limitele reduse cu o treime. Conform art. 75…

read more

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. 1200 800 Tudor Barău

Conform art. 64 din Codul Penal în cazul în care o persoană este condamnată la pedeapsa amenzii și nu o poate achita în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, instanţa poate să înlocuiască obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. Există anumite…

read more

Ce reprezintă infracțiunea de vătămarea corporală.

Ce reprezintă infracțiunea de vătămarea corporală. 1024 683 Tudor Barău

În art. 194 din Codul Penal este prevăzută infracțiunea de vătămarea corporală. Conform textului legal, vătămarea corporală reprezintă fapta prevăzută în art. 193 (Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice), care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe: a) o infirmitate; b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru…

read more

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. 1460 800 Tudor Barău

 Acestă infracțiune este prevăzută în Codul Penal la art. 337 și constă în, refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere,…

read more

Infracțiune de Ameninţare. Modalități.

Infracțiune de Ameninţare. Modalități. 259 194 Tudor Barău

Codul Penal în Art. 206 prevede conținutul acestei infracțiuni și reprezintă fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere. Acestă infracțiune se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la…

read more

Cămătăria. Infracțiune. Considerente.

Cămătăria. Infracțiune. Considerente. 1200 800 Tudor Barău

Această infracțiune se regăsește în două texte normative fiind incriminate de următoarea manieră: Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie; Darea de…

read more