Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. 1200 800 Tudor Barău

Conform art. 64 din Codul Penal în cazul în care o persoană este condamnată la pedeapsa amenzii și nu o poate achita în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, instanţa poate să înlocuiască obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Există anumite condiții pentru a se putea dispune o astfel de măsură, respectiv:

  1. Persoana trebuie să își exprime consimțământul de a presta această muncă;
  2. Starea de sănătate să îi permită efectuarea acestei munci.

Există stabilită o regulă, respectiv unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.

Dacă amenda înlocuită a însoţit pedeapsa închisorii, obligaţia de muncă în folosul comunităţii se execută după executarea pedepsei închisorii.

Instituția care verifică executarea obligaţiei de muncă în folosul comunităţii este serviciul de probaţiune aferentă domiciliului persoanei condamnate.

Dacă după dispunerea măsurii de înlocuire, persoana achită ameneda sau diferența rămasă, executarea muncii în folosul comunităţii încetează.

Mai poate fi dispusă o măsură de către Instanţă, aceasta putând înlocui zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, în următoarele situații:

a) persoana condamnată nu execută obligaţia de muncă în folosul comunităţii în condiţiile stabilite de instanţă;

b) persoana condamnată săvârşeşte o nouă infracţiune descoperită înainte de executarea integrală a obligaţiei de muncă în folosul comunităţii.

Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii la data condamnării definitive pentru noua infracţiune, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracţiune.

Avocat Tudor Barău