Modul în care se desfășoară procesul în materia Dreptului Penal.

Modul în care se desfășoară procesul în materia Dreptului Penal.

Modul în care se desfășoară procesul în materia Dreptului Penal. 1200 675 Tudor Barău

Procesul penal reprezintă activitatea, desfăşurată într-o cauză de natură penală, de către organele judiciare, cu participarea părţilor.

Procesul penal este o activitate reglementată de lege, ce urmărește constatarea la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană, (subiecţi procesuali principali şi a altor subiecţi procesuali) care a săvârşit o infracţiune să fie trasă la răspundere potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie sancționată, conform dispozițiilor prevăzute în Codul Penal și în Codul de procedură penală.

Procesul penal așa cum este reglementat prin modificările legilative are patru faze:

  1. Urmărirea penală;
  2. Camera preliminară;
  3. Judecata în fond și în căile de atac;
  4. Punerea în executare a soluțiilor penale rămase definitive.

Prima fază, Urmărirea penală are ca obiect și scop principal strângerea probelor pentru identificarea infracțiunilor și a persoanelor care se fac vinovate de săvârșire de infracțiuni. Această activitate este efectuată de organele de cercetare penală și de către procuror.

A doua fază, Camera preliminară, are ca obiect și scop, verificarea, competenței și a legalității sesizării instanței, verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală după trimiterea în judecată a persoanelor față de care au fost efectuate cercetări penale.

A treia fază, Judecata în fond și în căile de atac, are ca obiect și scop, soluționarea cauzelor dedusă judecății sesizată prin rechizitoriu prin raportare la fapta și persoana arătată în cuprinsul actului de sesizare a instanței. Dosarul se soluționează în fond, pronunțându-se o hotărâre care poate fi atacată cu apel, fiind soluționată definitiv de către o Instanță superioară în grad.

A patra fază, Punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive, constă în măsurile întreprinse de organele abilitate pentru luarea măsurilor dispuse prin sentințe.

Avocat Tudor BARĂU