avocat constanta

Exercitarea custodiei comune sau exclusive.

Exercitarea custodiei comune sau exclusive. 259 194 Tudor Barău

Custodia asupra copilului minor reprezintă ansamblul drepturilor şi îndatoririlor legate de îngrijirea și creșterea copilului după divorţ sau separarea părinţilor. Custodia minorilor se exercită prin autoritatea părintească, iar aceasta presupune aspecte stabilite privind locuinţa copilului minor, deciziile importante privitoare la acesta şi legăturile personale dintre el şi părinţi săi. Custodia asupra copilului poate reveni unui…

read more

Modalitatea prin care se poate dispune evacuarea.

Modalitatea prin care se poate dispune evacuarea. 349 144 Tudor Barău

Evacuarea din imobile Art. 1040 și următoarele, prevede faptul că, locatarul (chiriașul) sau ocupantul unui imobil poate fi evacuat dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Există reglementată o procedură de evacuare voluntară și este situația în care, după notificarea prealabilă a locatarului sau ocupantului, acesta părăsește imobilul, locatorul sau proprietarul poate intra în posesia acestuia, de…

read more

Obținerea Cazierului Judiciar.

Obținerea Cazierului Judiciar. 900 600 Tudor Barău

Certificatul de cazier judiciar  este documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora și se eliberează persoanei fizice sau juridice care depune cererea tip personal, prin împuternicit sau prin reprezentant legal, însoțită de actele necesare. Pentru a evita costuri suplimentare (procuri, apostilă, legalizări) avocatul vă poate obține acest document indiferent de domiciliul Dvs. Certificatul…

read more

Competența Instanțelor în materia divorțului.

Competența Instanțelor în materia divorțului. 2246 1335 Tudor Barău

Regula spune că, Acțiunea de divorţ se depune la judecătoria în raza căreia se află cel din urmă domiciliu comun al dumneavoastră şi al soţului/soției. Există și excepția când acțiunea se depune la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul soţului pârât, atunci când soții nu au avut un domiciliu comun sau nici aceștia nu…

read more

Încetarea măsurii de plasament. Reintegrarea minorului în familia naturală.

Încetarea măsurii de plasament. Reintegrarea minorului în familia naturală. 512 458 Tudor Barău

În situația în care, față de un copil minor a fost dispusă măsura plasamentului, această măsură nefiind una definitivă, având un caracter provizoriu, părinții copiilor față de care a fost dispusă această măsură pot solicita reintegrarea copilului în familie. Astfel, dacă măsurile care au impus luarea măsurii plasamentului au încetat, fapt costatat de Instanța de…

read more

Decăderea din drepturile părintești.

Decăderea din drepturile părintești. 275 183 Tudor Barău

Decăderea din drepturile părintești reprezintă modalitatea prin care, un părinte, din motive legate de protecția minorului, este privat de prerogativele autorității părintești, dacă acesta pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin…

read more

Indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, premiile, majorări ale soldei de bază şi alte drepturi salariale nu se iau în calcul la stabilirea pensiei de întreținere.

Indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, premiile, majorări ale soldei de bază şi alte drepturi salariale nu se iau în calcul la stabilirea pensiei de întreținere. 1600 1067 Tudor Barău

La calcularea modului de stabilire a întreţinerii se ţine seama de veniturile şi bunurile părintelui obligat la plata acesteia, de posibilităţile de realizare a lor şi de celelalte obligaţii ale debitorului. Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte în raport cu venitul lunar net. Există situații în care pe lângă salariu lunar sau…

read more

CLAUZA DE NECONCURENȚĂ. CLAUZE FACULTATIVE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ.

CLAUZA DE NECONCURENȚĂ. CLAUZE FACULTATIVE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. 1000 668 Tudor Barău

Clauza de neconcurenţă Este reglementată de art. 21-24 din Codul Muncii și este o clază facultativă în contractul individual de muncă. Această clauză îl obligă pe salariat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interesul propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în…

read more

Hărțuirea pe platformele de socializare.

Hărțuirea pe platformele de socializare. 1024 768 Tudor Barău

Odată cu apariția platformelor de socializare, sunt situații în care, unele persoane sunt hărțuite, amenințate, urmărite și postările sau mesajele acestora sunt publicate sau există șantajarea acestora, prin amenințarea cu publicarea acestora sau alte metode prin care, conturile de email, facebook, whatsapp etc. sunt sparte sau clonate, aveți posibilitatea de a cerere tragerea la răspundere…

read more

Modalitatea de eliberare a duplicatelor după actele de stare civilă.

Modalitatea de eliberare a duplicatelor după actele de stare civilă. 1150 995 Tudor Barău

Sunt situații în care, aveți nevoie de anumite documente aflate în evidența de stare civilă și datorită faptului că, nu sunteți în localitatea de domiciliu sau locuiți în străinătate, nu puteți să le obțineți personal. Există desigur varianta prin care, puteți face o procură specială unei persoane în vederea obținerii acelui document însă aceasta necesită…

read more