Modificări ordin de protecție 2023.

Modificări ordin de protecție 2023.

Modificări ordin de protecție 2023. 2560 1707 Tudor Barău

În conformitate cu Legea nr. 217/2003, agresorii care comit acte de violență în cadrul familiei sunt supuși unor restricții prin emiterea ordinului de protecție.

Una dintre modificările semnificative aduse acestei legi este introducerea interdicției pentru agresori de a încasa alocația de stat pentru copii. Prin această prevedere, se asigură că agresorii nu pot profita financiar de pe urma suferinței familiilor și nu pot utiliza alocația pentru copii în propriul lor beneficiu.

Violenta domestică reprezintă o problemă gravă în societatea contemporană, afectând nu doar relațiile dintre adulți, ci și viața și siguranța copiilor. Pentru a combate acest fenomen și a asigura protecția celor mai vulnerabili membri ai familiei, legislația a evoluat în direcția introducerii unor măsuri specifice, precum ordinul de protecție. Recent, o modificare semnificativă în Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a adus în prim-plan interdicția agresorilor de a încasa alocația pentru copii. Această schimbare are drept scop principal garantarea faptului că resursele financiare destinate sprijinirii copiilor nu ajung în mâinile agresorului, ci sunt direcționate către părintele sau persoana care are în grijă copilul și este protejată prin ordinul de protecție.

Conform prevederilor art. 38 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, ordinul de protecție reprezintă hotărârea emisă de instanța de judecată prin care aceasta dispune, la solicitarea unei persoane a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri, obligații sau interdicții.

Legea nr. 217/2003 aduce anumite modificări și Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

Conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau a convenției autentificate de un notar public cu ocazia divorțului ori, în caz de neînțelegere, pe baza hotărârii judecătorești sau a ordinului de protecție emis de instanța judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare sau la care s-a stabilit reședința copilului.

Noua prevedere introdusă în Legea nr. 217/2003, la art. 38 alin. (1) litera k), interzice agresorului să încaseze alocația de stat pentru copii și încuviințează încasarea acesteia de către părintele/persoana căruia/căreia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare sau la care s-a stabilit reședința acestuia. Interdicția trebuie comunicată de îndată agenției județene pentru plăți și inspecție socială sau a municipiului București, după caz. Alocația este încasată de părintele/persoana beneficiară al/a măsurii de protecție pe durata valabilității ordinului de protecție și atât timp cât i-a fost încredințat copilul sau în situația în care copilul are stabilită reședința la acesta/aceasta.

Astfel, aceste modificări asigură protecția copiilor și a părinților care sunt victime ale violenței domestice, prin prevenirea agresorului de a beneficia de alocația de stat pentru copii.

Copiii care se confruntă cu violența domestică suferă consecințe grave asupra dezvoltării lor fizice, emoționale și sociale. Aceștia pot trăi într-un mediu marcat de tensiune, frică și instabilitate, care îi afectează profund și le pune în pericol sănătatea și bunăstarea. În acest context, intervenția statului prin intermediul legislației devine importantă pentru protecția și susținerea copiilor afectați.

Astfel, instanța de judecată, la solicitarea persoanei aflate în pericol, poate dispune interdicția agresorului de a încasa alocația de stat pentru copii. În același timp, se încuviințează încasarea alocației de către părintele sau persoana căruia/căreia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare sau la care s-a stabilit domiciliul copilului.

Avocat BARĂU TUDOR