Ce trebuie știut despre Ordonanța președințială.

Ce trebuie știut despre Ordonanța președințială.

Ce trebuie știut despre Ordonanța președințială. 1280 720 Tudor Barău

Ordonanța președințială reprezintă o procedură specială aplicată în cazuri urgente, în care instanța de judecată este solicitată să dispună măsuri temporare specifice.

Scopul principal al măsurilor dispuse prin intermediul ordonanței prezidențiale este de a proteja și asigura respectarea unui drept care ar putea fi prejudiciat prin întârziere. Aceasta se aplică în situații în care există riscul apariției unor pagube iminente, ireparabile și care nu pot fi soluționate ulterior.

De asemenea, ordonanța prezidențială poate fi utilizată pentru înlăturarea obstacolelor care ar putea să apară în procesul de executare al unei hotărâri judecătorești.

În astfel de cazuri, instanța de judecată poate dispune măsurile solicitate doar temporar și până la soluționarea definitivă a cauzei în fond. Aceasta înseamnă că măsurile dispuse prin ordonanța prezidențială au caracter trecător și nu pot rezolva în mod definitiv litigiul dintre părți.

Pentru a admite o cerere de ordonanță prezidențială, instanța analizează cu celeritate necesitatea și justificarea măsurii solicitate, având în vedere situația existentă la momentul judecării cererii. În acest proces, instanța nu se pronunță asupra fondului dreptului revendicat de către părți, ci se concentrează pe aspectele de urgență și temporaritate ale măsurii solicitate.

Dacă una dintre părți nu este mulțumită de soluția dispusă prin ordonanța prezidențială, ea are posibilitatea de a adresa instanței prin calea dreptului comun, solicitând revizuirea sau modificarea măsurii.

Ordonanța prezidențială are caracter provizoriu și executoriu. Dacă hotărârea emisă nu include nicio mențiune referitoare la durata sa de aplicabilitate și dacă circumstanțele de fapt luate în considerare nu s-au modificat, măsurile dispuse prin ordonanță rămân în vigoare până la soluționarea litigiului în fond.

La cererea reclamantului, instanța poate dispune executarea măsurilor dispuse prin ordonanță fără a mai fi necesară transmiterea unei somații sau a stabilirii unui termen de executare. Aceasta oferă o modalitate rapidă și eficientă de implementare a măsurilor ordonate, fără a impune formalități suplimentare părților implicate în proces.

În concluzie, ordonanța prezidențială reprezintă un instrument judiciar special creat pentru a răspunde nevoilor de celeritate și eficiență a unei persoane ce justifică o urgență în judecarea unei cauze.

Avocat BARĂU TUDOR