Modificări ale Legii contenciosului în materia autorizației de construcție.

Modificări ale Legii contenciosului în materia autorizației de construcție.

Modificări ale Legii contenciosului în materia autorizației de construcție. 1000 500 Tudor Barău

Modificările aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 pot avea consecințe semnificative în privința litigiilor de contencios administrativ, în special în ceea ce privește procedura de suspendare provizorie a unui act administrativ unilateral în temeiul art. 14 al acestei legi.

În cazul actelor unilaterale care nu pot fi revocate, persoana vătămată are acum posibilitatea de a se adresa direct instanței judecătorești pentru a solicita suspendarea executării actului până la pronunțarea instanței de fond. Aceasta înseamnă că, înainte de a se pronunța asupra fondului cauzei, instanța poate dispune suspendarea actului contestat, astfel încât acesta să nu producă efecte până la soluționarea definitivă a litigiului.

În ceea ce privește autorizația de construire, modificările aduse legii au drept scop asigurarea unei informări adecvate a publicului interesat cu privire la conținutul acesteia. Astfel, se impune ca următoarele elemente să fie făcute publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizației:

Numărul autorizației de construire și date emiterii;
Titlul/descrierea proiectului;
Procentul de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT);
Retragerile construcțiilor de la limită de proprietate;
Suprafețele construite la sol, construite pe fiecare nivel și construite desfășurate;
Regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, precum și înălțimile construcțiilor la cornișă și în punctul maxim;
Dacă a fost solicitat sau obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;
Dacă a fost solicitat sau obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului;
Planul de situație;
Planuri cu toate fațadele.
Acestea prevederi au fost introduse pentru a asigura transparența și accesibilitatea informațiilor legate de proiectele de construcție și pentru a permite publicului să-și exprime eventualele obiecții sau preocupări în legătură cu acestea. Publicarea acestor informații este esențială pentru ca cetățenii să poată cunoaște în detaliu caracteristicile și impactul proiectelor de construcție și să-și exercite drepturile și interesele în conformitate cu legea.

Avocat BARĂU TUDOR