amenda

Obligațiile în cazul unui accident rutier.

Obligațiile în cazul unui accident rutier. 1200 630 Tudor Barău

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, stabileşte obligaţiile în cazul producerii unui accident cu autoturismul personal. Pentru a intra în categoria accidentului rutier,  accidentul de circulaţie trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii: s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; a avut ca urmare decesul,…

read more

Situațiile în care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Situațiile în care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce. 1024 576 Tudor Barău

Noțiunea de „suspendare a exercitării dreptului de a conduce“ nu este reglementată în mod expres în legislație, astfel că se face prin trimitere la legislația extrapenală, respectiv la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care constituie reglementarea-cadru în materia circulației pe drumurile publice. In concepția legiuitorului, suspendarea exercitării dreptului de…

read more

Am luat amendă. Ce trebuie făcut!

Am luat amendă. Ce trebuie făcut! 1600 928 Tudor Barău

Procedura plângerilor contraventionale este dată de Ordonanta de urgenta nr. 2/2001. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, prin care o persoana fizica sau juridica incalca prevederi normative aflate în vigoare. Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor…

read more

Amenda contravențională.

Amenda contravențională. 1200 800 Tudor Barău

Cadrul normativ privind procedura plângerilor contraventionale este dat de Ordonanta de urgenta nr. 2/2001. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, prin care o persoana fizica sau juridica incalca prevederi normative aflate în vigoare. Actele normative prin care se…

read more

Tot ce trebuie știut despre amenda contravențională.

Tot ce trebuie știut despre amenda contravențională. 1600 1200 Tudor Barău

Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, prin care o persoana fizica sau juridica incalca prevederi normative aflate în vigoare. Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa…

read more

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. 1200 800 Tudor Barău

Conform art. 64 din Codul Penal în cazul în care o persoană este condamnată la pedeapsa amenzii și nu o poate achita în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, instanţa poate să înlocuiască obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. Există anumite…

read more

Conducerea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere asupra sa. Contravenție. Sancțiune.

Conducerea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere asupra sa. Contravenție. Sancțiune. 1270 669 Tudor Barău

Neprezentarea actelor la cererea poliţistului constituie contravenție și este sancționată de  OUG 195/2002, Codul Rutier în Art. 108 pct. 1 lit a. Astfel, refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului săvârşite  de…

read more

Contravenția. Nulitatea procesului-verbal de contravenție.

Contravenția. Nulitatea procesului-verbal de contravenție. 1200 675 Tudor Barău

Contravenția. Nulitatea procesului-verbal de contravenție. Contraventia este fapta savarsită de o persoană, fie ea fizică sau juridică, prin care, se aduce atingere normelor contraventionale ce stabilesc relatii sociale si care este constatata si sanctionata printr-un proces verbal de contravenție. Pentru a fi valabil, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei trebuie sa cuprinda in mod…

read more

Reabilitarea de drept. Termen. Procedură

Reabilitarea de drept. Termen. Procedură 1399 1489 Tudor Barău

Reabilitarea de drept Una din cauzele care înlătură consecința unei condamnări penale este reabilitarea de drept. Conform dispozițiilor art. 165 din Codul penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă…

read more

Totul despre Amenda penală

Totul despre Amenda penală 194 259 Tudor Barău

Totul despre Amenda penală. Amenda penală este suma de bani pe care persoana condamnată trebuie să o plătească statului ca urmare a aplicării acesteia de către Instanța de judecată, în urma judecării pentru săvârșirea unei fapte penale. Legea penală stabilește cuantumul amenzii prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă este cuprinsă între 10 lei si…

read more