Tot ce trebuie știut despre amenda contravențională.

Tot ce trebuie știut despre amenda contravențională.

Tot ce trebuie știut despre amenda contravențională. 1600 1200 Tudor Barău

Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, prin care o persoana fizica sau juridica incalca prevederi normative aflate în vigoare.
Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea fiind stabită și limita minima si maxima a acesteia, respectiv sanctiunile complementare ce pot fi date fata de sanctiunile prinicipale.
Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele competente care stabilesc si sanctioneaza contraventia, denumite agenti constatatori.
Sanctiunile contraventionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraventionala;
c) prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Sanctiunile contraventionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
c) inchiderea unitatii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activitatii agentului economic;
f) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala;
h) alte sanctiuni complementare stabilite prin legislatia specifica vreunui domeniu de activitate.
Avertismentul si amenda contraventionala se pot aplica oricarui contravenient persoana fizica sau juridica, iar prestarea unei activitati in folosul comunitatii se poate aplica numai contravenientilor persoane fizice.
Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.
Acesta se aplica in cazul in care fapta este de o gravitate redusa.
Prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata stabilită.
Minorul sub vârsta de 14 ani nu raspunde contraventional.

Motive de anulare/nultitate a procesului verbal de aplicare a contraventiei
Dacă o persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte.
Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita fiind prevăzute în OUG nr. 2/2001.
Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.
Executarea sanctiunilor contraventionale se prescriu daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de cel mult doua luni de la data aplicarii sanctiunii.
Lipsa mențiunilor obligatorii din procesul verbal de constatare a contraventiei:
1. data si locul unde este incheiat;
2. numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;
3. datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului;
4. descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
5. indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia si alte elemente relevante.
Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.
In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare.
Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului.
Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de un martor.

Termene
Persoana sanctionata contraventional printr-un proces-verbal de constatare a contraventiei ce se considera nedreptatita poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia, această instanță fiind competentă.
Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute, dacă este prevăzut în actul normativ.
Termenele stabilite prin ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare, iar termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la următoarea zi lucrătoare.
Daca persoana sanctionata cu amenda este de acord cu aceasta sanctiune, plata amenzii trebuie sa se faca in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de sanctiune a contraventiei.

Avocat TUDOR BARĂU