Situațiile în care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Situațiile în care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Situațiile în care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce. 1024 576 Tudor Barău

Noțiunea de „suspendare a exercitării dreptului de a conduce“ nu este reglementată în mod expres în legislație, astfel că se face prin trimitere la legislația extrapenală, respectiv la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care constituie reglementarea-cadru în materia circulației pe drumurile publice.

In concepția legiuitorului, suspendarea exercitării dreptului de a conduce reprezintă, în primul rând, o sancțiune contravențională complementară.

În acest sens sunt dispozițiile art. 96 alin.2 lit. b din OUG nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare:

Sancțiunile contravenționale complementare sunt următoarele:

  1. b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat.

Natura de sancțiune contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce se desprinde dintr-o serie de dispoziții cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și art. 103 alin. (1) lit. a) și b).

În al doilea rând, potrivit dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reținerea permisului de conducere (fără drept de conducere sau cu drept de conducere, dar ulterior expirării duratei pentru care s-a acordat dreptul de conducere) dispusă ca măsură tehnico-administrativă de către polițistul rutier este asimilată cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în temeiul art. 97 alin.3 din același act normativ (Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se consideră perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce).

Înalta Curte de Casație și Justiție reține că dispozițiile art. 97 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au natura unor dispoziții generale care să reglementeze toate situațiile ce pot fi asimilate unei suspendări a dreptului de a conduce.

Aceste dispoziții legale, prin voința legiuitorului, privesc exclusiv măsura tehnico-administrativă a reținerii/retragerii/anulării permisului de conducere, urmată de eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulație în cazul reținerii permisului de conducere.

Contravenţiile care atrag suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:

  1. conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, dacă este constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate;
  2. conducerea vehiculului cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, dacă sunt constatate de poliţie împreună cu specialiştii instituţiilor abilitate;
  3. depăşirea cu mai mult de 50 km/h, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii cu mijloace tehnice certificate;
  4. nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu bariere sau semibariere şi/sau cu lumini şi semnal sonor; e. nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori ataşarea la o astfel de coloană;
  5. neoprirea la semnalul regulamentar al poliţiştilor, în scopul sustragerii de la control, dacă a fost necesară urmărirea pentru oprire;
  6. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depăşire, dacă prin aceasta s-a produs un accident;
  7. neanunţarea şi/sau neprezentarea la unitatea de poliţie competentă, în 48 de ore de la implicarea intr-un accident, dacă a avut ca urmare pagube materiale;
  8. când titularul a acumulat cel puţin 15 puncte de penalizare într-un an; j. când titularul a acumulat cel puţin 10 puncte de penalizare în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare;
  9. când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă, iar procurorul sau instanţa de judecată a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art.91 din Codul penal.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliţie şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă, pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia Europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr.126/1997.

Odată cu reţinerea permisului de conducere, titularului i se eliberează o dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute la literele a), b), e), f) si h), când acesta se eliberează fără drept de circulaţie.

Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o fapta săvârşită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă, cu valabilitate până la 15 zile‚ fără a depăşi, însă, termenul de valabilitate al primei dovezi.

Avocat BARĂU TUDOR