Drept contraventional

Principiile în materie contravențională.

Principiile în materie contravențională. 1000 667 Tudor Barău

Principiul legalității. Conform acestui principiu orice faptă contravențională trebuie să fie stabilită printr-o lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București. Actul normativ ce stabilește că o faptă constituie contravenție…

read more

Legalizarea hotărârilor judecătorești.

Legalizarea hotărârilor judecătorești. 1000 636 Tudor Barău

Eliberarea de copii fie simple, precum şi eliberarea de copii legalizate se face de către instanţa care a pronunțat hotărârea respectivă, Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Inalta Curte de Casație și Justiție. Pentru a intra în posesia unor copii legalizate ale hotărârii judecătoreşti este necesar ca partea, personal sau prin avocat, să se adreseze direct…

read more

Am luat amendă. Ce trebuie făcut!

Am luat amendă. Ce trebuie făcut! 1600 928 Tudor Barău

Procedura plângerilor contraventionale este dată de Ordonanta de urgenta nr. 2/2001. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, prin care o persoana fizica sau juridica incalca prevederi normative aflate în vigoare. Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor…

read more

Amenda contravențională.

Amenda contravențională. 1200 800 Tudor Barău

Cadrul normativ privind procedura plângerilor contraventionale este dat de Ordonanta de urgenta nr. 2/2001. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, prin care o persoana fizica sau juridica incalca prevederi normative aflate în vigoare. Actele normative prin care se…

read more

Tot ce trebuie știut despre amenda contravențională.

Tot ce trebuie știut despre amenda contravențională. 1600 1200 Tudor Barău

Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, prin care o persoana fizica sau juridica incalca prevederi normative aflate în vigoare. Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa…

read more

Conducerea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere asupra sa. Contravenție. Sancțiune.

Conducerea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere asupra sa. Contravenție. Sancțiune. 1270 669 Tudor Barău

Neprezentarea actelor la cererea poliţistului constituie contravenție și este sancționată de  OUG 195/2002, Codul Rutier în Art. 108 pct. 1 lit a. Astfel, refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului săvârşite  de…

read more

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. 1460 800 Tudor Barău

 Acestă infracțiune este prevăzută în Codul Penal la art. 337 și constă în, refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere,…

read more

Perimarea. Ce reprezintă, cum operează și față de ce cereri de chemare în judecată.

Perimarea. Ce reprezintă, cum operează și față de ce cereri de chemare în judecată. 1000 556 Tudor Barău

Perimarea este o sancțiune procedurală care intervine în situația în care, o cauză aflată pe rolul Instanțelor de judecată, rămâne în nelucrare din vina uneia dintre părți, fiind vorba de o culpă procesuală. Această sancțiune operează doar în cazul în care, după o anumită perioadă de timp de 6 luni, dacă nu este efectuat nici…

read more

Întâmpinarea. Elemente. Conținut.

Întâmpinarea. Elemente. Conținut. 318 159 Tudor Barău

Întâmpinarea. Elemente. Conținut. Sunt multe întrebări legate de Întâmpinare; ce reprezintă, de ce este necesar depunerea ei, ce trebuie să conțină, în ce termen se depune și care sunt sancțiunile pentru nedepunerea ei. O definiție clară, apare ca urmare a apariției noului cod de procedură civilă și reprezintă actul de procedură prin care pârâtul se…

read more

Modificarea cererii de chemare în judecată. Aspecte procedurale.

Modificarea cererii de chemare în judecată. Aspecte procedurale. 1000 625 Tudor Barău

Modificarea cererii de chemare în judecată. Aspecte procedurale. Modificarea cererii de chemare în judecată reprezintă operațiunea prin care,  reclamantul, în cadrul unui proces civil, dorește efectuarea de schimbări cu privire la anumite aspecte consemnate în acțiunea sa privind părțile, obiectul sau cauza din procesul său. Astfel, reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună  noi dovezi,…

read more