Drept contraventional

Conducerea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere asupra sa. Contravenție. Sancțiune.

Conducerea pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere asupra sa. Contravenție. Sancțiune. 1270 669 Tudor Barău

Neprezentarea actelor la cererea poliţistului constituie contravenție și este sancționată de  OUG 195/2002, Codul Rutier în Art. 108 pct. 1 lit a. Astfel, refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului săvârşite  de…

read more

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. 1460 800 Tudor Barău

 Acestă infracțiune este prevăzută în Codul Penal la art. 337 și constă în, refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere,…

read more

Perimarea. Ce reprezintă, cum operează și față de ce cereri de chemare în judecată.

Perimarea. Ce reprezintă, cum operează și față de ce cereri de chemare în judecată. 1000 556 Tudor Barău

Perimarea este o sancțiune procedurală care intervine în situația în care, o cauză aflată pe rolul Instanțelor de judecată, rămâne în nelucrare din vina uneia dintre părți, fiind vorba de o culpă procesuală. Această sancțiune operează doar în cazul în care, după o anumită perioadă de timp de 6 luni, dacă nu este efectuat nici…

read more

Întâmpinarea. Elemente. Conținut.

Întâmpinarea. Elemente. Conținut. 318 159 Tudor Barău

Întâmpinarea. Elemente. Conținut. Sunt multe întrebări legate de Întâmpinare; ce reprezintă, de ce este necesar depunerea ei, ce trebuie să conțină, în ce termen se depune și care sunt sancțiunile pentru nedepunerea ei. O definiție clară, apare ca urmare a apariției noului cod de procedură civilă și reprezintă actul de procedură prin care pârâtul se…

read more

Modificarea cererii de chemare în judecată. Aspecte procedurale.

Modificarea cererii de chemare în judecată. Aspecte procedurale. 1000 625 Tudor Barău

Modificarea cererii de chemare în judecată. Aspecte procedurale. Modificarea cererii de chemare în judecată reprezintă operațiunea prin care,  reclamantul, în cadrul unui proces civil, dorește efectuarea de schimbări cu privire la anumite aspecte consemnate în acțiunea sa privind părțile, obiectul sau cauza din procesul său. Astfel, reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună  noi dovezi,…

read more

Procedura ulterioară depunerii cererii de chemare în judecată la Instanța de Judecată.

Procedura ulterioară depunerii cererii de chemare în judecată la Instanța de Judecată. 310 162 Tudor Barău

Procedura ulterioară depunerii cererii de chemare în judecată la Instanța de Judecată. Dacă o cerere de chemare în judecată îndeplinește toate elementele prezentate în articolul anterior, după depunerea la Instanță, însoțită de taxa de timbru sau nu, în funcție de obiectul acesteia, urmează o procedură de verificare și de regularizare în cadrul Instanței. Astfel, după…

read more

Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Elemente.

Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Elemente. 626 417 Tudor Barău

Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Elemente. Codul de procedură civilă reglementează elementele ce trebuiesc cuprinse în conținutul cereri de chemare în judecată. Astfel, primul element este referitor la indicarea numelui şi prenumelui atât a persoanei reclamantului cât și a persoanei care este chemată în judecată, care poartă denumirea de pârât. Reclamantul/reclamanții și pârâtul/pârâții, sunt…

read more

Contravenția. Nulitatea procesului-verbal de contravenție.

Contravenția. Nulitatea procesului-verbal de contravenție. 1200 675 Tudor Barău

Contravenția. Nulitatea procesului-verbal de contravenție. Contraventia este fapta savarsită de o persoană, fie ea fizică sau juridică, prin care, se aduce atingere normelor contraventionale ce stabilesc relatii sociale si care este constatata si sanctionata printr-un proces verbal de contravenție. Pentru a fi valabil, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei trebuie sa cuprinda in mod…

read more

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Procedură.

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Procedură. 1200 798 Tudor Barău

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Sunt situații în care, cetățenii români optează pentru a divorța sau a obține o hotărâre în țara în care își are reședința, însă hotărârea pronunțată are efecte doar în țara respectivă. Pentru a avea efecte juridice și în România trebuie urmată o procedură de recunoaștere a hotărârii…

read more

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil 1024 683 Tudor Barău

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil Art. 453 (1) Cod proc. civ. regelementează modul în care se datorează cheltuielile de judecată: ”Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. Conform art. 194 lit. c C.proc.civ., partea care promovează o acțiune în fața…

read more