Legalizarea hotărârilor judecătorești.

Legalizarea hotărârilor judecătorești.

Legalizarea hotărârilor judecătorești. 1000 636 Tudor Barău

Eliberarea de copii fie simple, precum şi eliberarea de copii legalizate se face de către instanţa care a pronunțat hotărârea respectivă, Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Inalta Curte de Casație și Justiție.

Pentru a intra în posesia unor copii legalizate ale hotărârii judecătoreşti este necesar ca partea, personal sau prin avocat, să se adreseze direct instanţei pe rolul căreia se află dosarul, cu o cerere de eliberare a unei copii legalizate de pe hotărârea judecătorească.

La cererea trebuie să fie anexată hotărârea în copie simplă (faţă/verso) sau originalul acesteia a cărei legalizare se doreşte şi dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original, în cuantum de 5 lei pentru fiecare exemplar solicitat.

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru se achită în raza teritorială a unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

Avocat BARĂU TUDOR