tulcea

Partajul după divorț.

Partajul după divorț. 900 494 Tudor Barău

După divorț, bunurile foștilor soți trebuie împărțite în mod echitabil, în funcție de contribuția acestora la dobândirea lor. Există mai multe modalități de partaj judiciar, iar alegerea depinde de circumstanțele fiecărui caz. Unele dintre cele mai comune modalități de partaj judiciar după divorț includ: Tranzacția – este posibil ca părțile să ajungă la un acord…

read more

Hărțuirea în mediu online.

Hărțuirea în mediu online. 900 600 Tudor Barău

Legea nr. 106/2020 aduce modificări Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice introducând ca şi faptă culpabilă violenţa cibernetică. Raportat la vremurile noastre, în care comunicarea la distanță este foarte răspândită și la îndemâna oricui, pe lângă facilitățile aduse, acest acces la tehnologie poate și o partea negativă, prin care, spațiul online devine…

read more

Noua reglementare privind încredințarea copilului minor.

Noua reglementare privind încredințarea copilului minor. 2560 1707 Tudor Barău

Prin abrogarea Codului familiei, s-a renuntat la institutia incredintarii minorului, care acorda o serie de drepturi parintelui caruia îi era incredintat de către Instanță, acesta exercitand de unul singur drepturile parintesti in ce priveste persoana si bunurile minorului. Noul Cod Civil a introdus un nou termen in materia raporturilor dintre parinti si copiii lor minori,…

read more

Logodna. Efecte și consecințe juridice.

Logodna. Efecte și consecințe juridice. 1200 600 Tudor Barău

Logodna reprezintă promisiunea reciprocă a două persoane de a încheia căsătoria. Dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător și acestei instituții a logodnei făcând excepția avizului medical și autorizarea instanței de tutelã. Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă prevăzut…

read more

Legalizarea hotărârilor judecătorești.

Legalizarea hotărârilor judecătorești. 1000 636 Tudor Barău

Eliberarea de copii fie simple, precum şi eliberarea de copii legalizate se face de către instanţa care a pronunțat hotărârea respectivă, Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Inalta Curte de Casație și Justiție. Pentru a intra în posesia unor copii legalizate ale hotărârii judecătoreşti este necesar ca partea, personal sau prin avocat, să se adreseze direct…

read more

Procedura divorțului conform noilor reglementări.

Procedura divorțului conform noilor reglementări. 1600 900 Tudor Barău

(1) Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își…

read more

Reabilitarea de drept. Termen. Procedură

Reabilitarea de drept. Termen. Procedură 1399 1489 Tudor Barău

Reabilitarea de drept Una din cauzele care înlătură consecința unei condamnări penale este reabilitarea de drept. Conform dispozițiilor art. 165 din Codul penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă…

read more

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile 3276 2457 Tudor Barău

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile Conform dispozițiilor Codului de procedură civilă, art. 1040 și următoarele, locatarul (chiriașul) sau ocupantul unui imobil poate fi evacuat dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Există reglementată o procedură de evacuare voluntară și este situația în care, după notificarea prealabilă a locatarului sau ocupantului, acesta părăsește imobilul, locatorul sau…

read more

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei 1937 1552 Tudor Barău

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei Partajul reprezintă modalitatea prin care, soții, după desfacerea căsătoriei sau în timpul acesteia, pot împărți bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Astfel, bunurile pot fi împărțite atât în timpul căsătorie cât și după desfacerea ei prin divorț, prin două modalități: 1.partaj voluntar sau partajul amiabil; 2.partajul judiciar. Un…

read more

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil 1024 683 Tudor Barău

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil Art. 453 (1) Cod proc. civ. regelementează modul în care se datorează cheltuielile de judecată: ”Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. Conform art. 194 lit. c C.proc.civ., partea care promovează o acțiune în fața…

read more