Logodna. Efecte și consecințe juridice.

Logodna. Efecte și consecințe juridice.

Logodna. Efecte și consecințe juridice. 1200 600 Tudor Barău

Logodna reprezintă promisiunea reciprocă a două persoane de a încheia căsătoria.

Dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător și acestei instituții a logodnei făcând excepția avizului medical și autorizarea instanței de tutelã.

Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă prevăzut de lege.

Logodna nu este obligatorie iar încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea logodnei.

Logodna se poate încheia doar între bărbat şi femeie.

Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria.

Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă.

Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă prevăzut de lege.

În situația ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite.

Aceste daruri se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putinţă, în măsura îmbogăţirii.

Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.

Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate.

Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri.

Dreptul la acţiune se prescrie în termen de un an de la ruperea logodnei.

Avocat BARĂU TUDOR