actiune

Ce reprezintă moștenirea vacantă și cine beneficiază.

Ce reprezintă moștenirea vacantă și cine beneficiază. 1420 946 Tudor Barău

Mostenirea este vacanta, in tot sau in parte, in cazurile in care fie nu exista mostenitori (legali sau testamentari), fie,  daca acestia exista, vocatia lor succesorala nu se intinde asupra intregii mase succesorale de urma unei persoane decedate. Potrivit art. 1.138 din Codul Civil, mostenirile vacante revin comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului in a…

read more

Ordinul de protecție provizoriu.

Ordinul de protecție provizoriu. 1200 1200 Tudor Barău

Legea nr. 174 din 13 iulie 2018 a adus cateva modificari importante Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, astfel incat, organele de politie pot dispune masuri de protectie, in favoarea victimelor violentei domestice, prin emiterea unui ordin de protectie provizoriu. Victimele violentei domestice puteau sa se adreseze, pentru obtinerea unui ordin…

read more

Noua reglementare privind încredințarea copilului minor.

Noua reglementare privind încredințarea copilului minor. 2560 1707 Tudor Barău

Prin abrogarea Codului familiei, s-a renuntat la institutia incredintarii minorului, care acorda o serie de drepturi parintelui caruia îi era incredintat de către Instanță, acesta exercitand de unul singur drepturile parintesti in ce priveste persoana si bunurile minorului. Noul Cod Civil a introdus un nou termen in materia raporturilor dintre parinti si copiii lor minori,…

read more

Exercitarea custodiei comune sau exclusive.

Exercitarea custodiei comune sau exclusive. 259 194 Tudor Barău

Custodia asupra copilului minor reprezintă ansamblul drepturilor şi îndatoririlor legate de îngrijirea și creșterea copilului după divorţ sau separarea părinţilor. Custodia minorilor se exercită prin autoritatea părintească, iar aceasta presupune aspecte stabilite privind locuinţa copilului minor, deciziile importante privitoare la acesta şi legăturile personale dintre el şi părinţi săi. Custodia asupra copilului poate reveni unui…

read more

Acțiunea în tăgada paternității.

Acțiunea în tăgada paternității. 2560 1716 Tudor Barău

Paternitatea reprezintă rudenia de sânge dintre tată și copilul său. Paternitatea se stabilește în două situații: 1) mama este căsătorită, caz în care soțul mamei devine automat tatăl copilului; 2) copilul se naște ca urmare a unei relației de concubinaj, și atunci paternitatea se stabilește prin: recunoaștere din partea tatălui sau prin hotărâre judecătorească. Paternitatea determină legătura de rudenie, obligația de întreținere,…

read more

Ce reprezintă regimul matrimonial.

Ce reprezintă regimul matrimonial. 300 168 Tudor Barău

în legislația noastră au fost stabilite mai multe tipuri de regimuri matrimoniale. Noțiunea de regimuri matrimoniale se referă la raporturile dintre soti, precum si raporturile dintre acestia si tertele persoane. Regimul matrimonial are in vedere numai relațiile pecuniare ale soților. Conform dispozițiilor din Codul Civil, diferit față de Codul Familiei, viitorii soţi pot alege ca…

read more

Ce trebuie să cuprindă o cerere de chemare în judecată având ca obiect desfacerea căsătoriei.

Ce trebuie să cuprindă o cerere de chemare în judecată având ca obiect desfacerea căsătoriei. 931 523 Tudor Barău

Titularul cererii de divorţ, dobândește calitatea de reclamant în cadrul procesului de divorț iar în cuprinsul acțiunii sale trebuie să insereze anumite date care au caracter obligatoriu: Numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților; Codul numeric personal al său și al soțului; Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde…

read more

Stabilire domiciliu minor.

Stabilire domiciliu minor. 900 600 Tudor Barău

Regula este stabilită de art. 496 Cod Civil în sensul că, copilul minor locuiește la părinții săi. Există situații în care, intervine separarea sau chiar divorțul părinților și atunci se ridică problema, unde va locui minorul. Tot o regulă instituită este aceea prin care, părinți stabilesc de comun acord unde va locui acesta. Dacă există…

read more

Evacuarea. Procedură.

Evacuarea. Procedură. 309 163 Tudor Barău

Evacuarea persoanelor din imobile Art. 1040 și următoarele, prevede faptul că, locatarul (chiriașul) sau ocupantul unui imobil poate fi evacuat dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Există reglementată o procedură de evacuare voluntară și este situația în care, după notificarea prealabilă a locatarului sau ocupantului, acesta părăsește imobilul, locatorul sau proprietarul poate intra în posesia acestuia,…

read more

Ce reprezintă Autoritatea Părintească.

Ce reprezintă Autoritatea Părintească. 1024 512 Tudor Barău

Autoritatea părintească, așa cum este definită în Codul Civil, reprezintă acel ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului minor şi le revine în mod egal ambilor părinţi. Părinţii copilului minor, exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al acestuia, cu respectul datorat persoanei şi îl asociază pe copil la…

read more