Ce trebuie să cuprindă o cerere de chemare în judecată având ca obiect desfacerea căsătoriei.

Ce trebuie să cuprindă o cerere de chemare în judecată având ca obiect desfacerea căsătoriei.

Ce trebuie să cuprindă o cerere de chemare în judecată având ca obiect desfacerea căsătoriei. 931 523 Tudor Barău

Titularul cererii de divorţ, dobândește calitatea de reclamant în cadrul procesului de divorț iar în cuprinsul acțiunii sale trebuie să insereze anumite date care au caracter obligatoriu:

 1. Numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților;
 2. Codul numeric personal al său și al soțului;
 3. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
 4. Numele, prenumele și calitatea celui care îl reprezintă în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia și sediul profesional;
 5. Atunci când reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfățișarea în persoană a acestuia;
 6. Indicarea numelui copiilor minori născuţi din căsătorie sau a celor cu aceeaşi situaţie legală, iar dacă nu aveţi copii minori, veţi menţiona acest lucru;
 7. Solicitarea ca instanţa să se pronunţe cu privire la numele pe care soţii îl vor purta după divorţ;
 8. Încredinţarea copiilor minori rezultaţi din căsătorie prin stabilirea locuinței acestora la unul dintre părinți;
 9. Solicitarea modului în care se va exercita autoritatea părintească față de minori;
 10. Obligarea la plata pensiei de întreţinere pentru minori;
 11. Stabilirea unui program de vizită, atunci când este cazul;
 12. Arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea;
 13. Arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
 14. Semnătură.

Avocat Tudor Barău