Ce reprezintă moștenirea vacantă și cine beneficiază.

Ce reprezintă moștenirea vacantă și cine beneficiază.

Ce reprezintă moștenirea vacantă și cine beneficiază. 1420 946 Tudor Barău

Mostenirea este vacanta, in tot sau in parte, in cazurile in care fie nu exista mostenitori (legali sau testamentari), fie,  daca acestia exista, vocatia lor succesorala nu se intinde asupra intregii mase succesorale de urma unei persoane decedate.

Potrivit art. 1.138 din Codul Civil, mostenirile vacante revin comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii si intra in domeniul lor privat.

Aceste bunuri care fac parte din mostenirile vacante pot sa revina unor unitati administrativ-teritoriale diferite depinde unde se află bunurile rămase de pe urma defunctului.

Mostenirile vacante se constata prin eliberarea unui certificat de vacanta succesorala si intra in domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, fara inscriere in carte funciara.

Potrivit art. 553 alin. (4) din Codul Civil “bunurile obiect al proprietatii private, indiferent de titular, sunt si raman in circuitul civil, daca prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi instrainate, pot face obiectul unei urmariri silile si pot fi dobandite prin orice mod prevazut de lege”.

Unitatile administrativ-teritoriale sau statul, dupa caz, dobandesc mostenirea vacanta nu cu titlu particular, ci cu caracter universal, bunurile fiind privite ca elemente ale unui patrimoniu, cuprinzand nu numai activul, dar si pasivul.

Conform art. 1.139 alin. 2 din Codul Civil “comuna, orasul sau, dupa caz, municipiul suporta pasivul mostenirii vacante numai in limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral”.

Potrivit dispozitiilor art. 1.137 alin. (1) din Codul Civil “daca in termen de un an si 6 luni de la deschiderea mostenirii nu s-a infatisat niciun succesibil, notarul, la cererea oricarei persoane interesate, ii va soma pe toti succesibilii, printr-o publicatie facuta la locul deschiderii mostenirii, la locul unde se afla imobilele din patrimoniul succesoral, precum si intr-un ziar de larga circulatie, pe cheltuiala mostenirii, sa se infatiseze la biroul sau in termen de cel mult doua luni de la publicare. In cazul in care niciun succesibil nu se prezinta in termenul fixat in publicatie, notarul va contesta ca mostenirea este vacanta”.

Spre deosebire de ceilalti mostenitori, statul, comuna, orasul sau nu are un drept de optiune succesorala.

Astfel nu poate renunta la mostenirea vacanta.

Chiar si in absenta eliberarii unui certificat de vacanta succesorala, statul si unitatile administrativ-teritoriale pot sa actioneze sau sa fie actionati direct in justitie in legatura cu drepturilesi obligatiile succesorale.

 

Avocat Barău Tudor