Acțiunea în revendicare.

Acțiunea în revendicare.

Acțiunea în revendicare. 2560 1707 Tudor Barău

Actiunea in revendicare este catalogată în două feluri imobiliara si mobiliara.

Potrivit Art. 563 Cod. Proc. Civ. (1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.

  • (2) Dreptul la acţiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel.
  • (3) Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credinţă, în condiţiile legii, este pe deplin recunoscut.
  • (4) Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare este opozabilă şi poate fi executată şi împotriva terţului dobânditor, în condiţiile Codului de procedură civilă.
  • Astfel, dacă se admite actiunea in revendicare, bunul detinut fara drept se intoarce in patrimoniul proprietarului.

Proprietarul deposedat poate solicita despagubiri pentru perioada in care a fost deposedat si a suferit prejudicii.

Posesorul de rea-credinta, poate fi obligat la plata fructelor obtinute prin prisma bunului deposedat.

Proprietarul deposedat poate solicita cheltuielile intreprinse pentru recuperarea bunului.
In masura in care asupra bunului deposedat s-au realizat lucrari voluptorii, proprietarul nu este obligat la despagubirea posesorului.
Lucrarile care au fost realizate pentru ca bunul sa nu se deterioze, aceastea trebuie achitate posesorului.

Valoarea despagubirlor va fi cea de la momentul solicitarii si acordarii acestora.

Actiunea in revendicare poate fi introdusa de catre titularul dreptului de proprietate privata ce a fost nesocotit.

In situatia in care, bunul se afla in coproprietatea mai multor persoane, oricare dintre coproprietari poate formula singur in justitie actiune in revendicare, nefiind necesar acceptul celorlalti coproprietari.

In situatia in care bunul revendicat este un bun imobil inscris in cartea funciara, legea prevede obligativitatea ca reclamantul sa faca dovada dreptului sau de proprietate cu extrasul de carte funciara .

Avocat Barău Tudor