Ce reprezintă regimul matrimonial.

Ce reprezintă regimul matrimonial.

Ce reprezintă regimul matrimonial. 300 168 Tudor Barău

în legislația noastră au fost stabilite mai multe tipuri de regimuri matrimoniale.

Noțiunea de regimuri matrimoniale se referă la raporturile dintre soti, precum si raporturile dintre acestia si tertele persoane.

Regimul matrimonial are in vedere numai relațiile pecuniare ale soților.

Conform dispozițiilor din Codul Civil, diferit față de Codul Familiei, viitorii soţi pot alege ca tip de regim matrimonial:

  1. comunitatea legală;
  2. separaţia de bunuri sau
  3. comunitatea convenţională.

Între soţi, regimul matrimonial își produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei.

Astfel există un regim legal, cel al comunității legale și operează conform dispozițiilor din Cod și ale două forme de regimuri de natură convențională, în baza convenției scrise dintre soți, respectiv regimul separației de bunuri si regimul comunitatii conventionale.

Regimul matrimonial legal al comunității legale, cuprinde toate bunurile dobandite de soti în timpul căsătoriei.

Soții pot să opteze pentru oricare tip de regim sau îl pot modifica în timpul căsătoriei.

In situația în care, nu a fost încheiată o convenție maritală și nu s-a ales un regim matrimonial, operează regimul matrimonial legal.

Lichidarea regimului presupune partajarea bunurilor comune inclusiv a datoriilor acumulate în timpul căsătoriei.

Modalitatea de imparteala este diferita, in functie de regimul matrimonial ales.

In cazul regimului separatiei de bunuri, partajul nu poate fi realizat, decat in ipoteza in care au fost dobandite bunuri comune, proprietate comuna pe cote-parti.

In cazul regimului comunității legale, fiecare dintre soţi preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune şi la regularizarea datoriilor.

Astfel se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală.

In situatia regimului comunitatii conventionale, imparteala se realizeaza conform clauzelor cuprinse in conventia matrimonială.

În cazul divortului, regimul matrimonial inceteaza la data introducerii cererii de divort.

Oricare dintre soți, pot solicita instantei de tutela sa constate ca regimul matrimonial a incetat de la data separatiei in fapt.

Regimul matrimonial inceteaza prin buna invoială ori, in caz de neintelegere, pe care judiciara prin hotararea judecatorească definitivă sau în baza inscrisul autentificat acesta fiind actul de lichidare al regimului matrimonial.

Efectele oricarui regim matrimonial se produc doar de la data incheierii mariajului si se intind pana la data incetarii, desfacerii ori desfintarii acestuia.

Regimul matrimonial inceteaza prin constatarea nulitatii, anularea, desfacerea sau incetarea casatoriei.

Avocat Tudor Barău