Dreptul Familiei

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Procedură.

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Procedură. 1200 798 Tudor Barău

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Sunt situații în care, cetățenii români optează pentru a divorța sau a obține o hotărâre în țara în care își are reședința, însă hotărârea pronunțată are efecte doar în țara respectivă. Pentru a avea efecte juridice și în România trebuie urmată o procedură de recunoaștere a hotărârii…

read more

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile 3276 2457 Tudor Barău

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile Conform dispozițiilor Codului de procedură civilă, art. 1040 și următoarele, locatarul (chiriașul) sau ocupantul unui imobil poate fi evacuat dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Există reglementată o procedură de evacuare voluntară și este situația în care, după notificarea prealabilă a locatarului sau ocupantului, acesta părăsește imobilul, locatorul sau…

read more

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei 1937 1552 Tudor Barău

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei Partajul reprezintă modalitatea prin care, soții, după desfacerea căsătoriei sau în timpul acesteia, pot împărți bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Astfel, bunurile pot fi împărțite atât în timpul căsătorie cât și după desfacerea ei prin divorț, prin două modalități: 1.partaj voluntar sau partajul amiabil; 2.partajul judiciar. Un…

read more

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil 1024 683 Tudor Barău

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil Art. 453 (1) Cod proc. civ. regelementează modul în care se datorează cheltuielile de judecată: ”Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. Conform art. 194 lit. c C.proc.civ., partea care promovează o acțiune în fața…

read more

Divorțul de un cetățean străin

Divorțul de un cetățean străin 2121 1414 Tudor Barău

Divorțul  de un cetățean străin Există multe situații în care, un cetățean român optează să se căsătorească cu un cetățean străin. Dacă soțul este cetățean străin, se poate dispune desfacerea căsătoriei în România, prin Instanțele Judecătorești. Desigur sunt mai multe situații în care se pot afla cei doi soți, respectiv căsătoria este încheiată în România…

read more

Divorțul persoanelor care locuiesc în străinătate

Divorțul persoanelor care locuiesc în străinătate 295 171 Tudor Barău

Divorțul persoanelor care locuiesc în străinătate Sunt multe situații în care, soții sunt plecați la muncă în strainătate însă datorită neînțelegerilor doresc să fie dispusă desfacerea căsătoriei. Deasemena există situația când doar unu din soți este plecat din țară, iar celălalt dorește să divorțeze. În ambele situații se poate dispune desfacerea căsătoriei iar efecte divorțului…

read more

Concubinajul. Drepturi și obligații

Concubinajul. Drepturi și obligații 1200 720 Tudor Barău

         Concubinajul. Drepturi și obligații Concubinajul sau coabitarea așa cum mai este denumită, este situația în care persoanele care locuiesc împreună în mod stabil și continuu au anumite drepturi, chiar dacă relația lor de parteneriat nu le-a fost înregistrat în fața autorităților. La acest moment legislația română nu recunoaşte concubinajul ca formă de convieţuire, neexistând…

read more

Divorț din culpă exclusivă. Modul de soluționare

Divorț din culpă exclusivă. Modul de soluționare 1920 1080 Tudor Barău

Divorț din culpă exclusivă. Modul de soluționare  Conform dispozițiilor art. 373 lit. b) Cod Civil, divortul poate avea loc atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Potrivit art. 379 alin. (1) Cod civil, in cazul prevazut la art. 373 lit. b), divortul…

read more

Stabilirea domiciliului minorului după desfacerea căsătoriei

Stabilirea domiciliului minorului după desfacerea căsătoriei 1200 720 Tudor Barău

Stabilirea domiciliului minorului după desfacerea căsătoriei O problemă care ridică semene de întrebare este aceea legată de modul de stabilire a domiciliului minorului, după ce Instanța de Judecată dispune desfacerea căsătoriei. Conform dispozitiilor art. 396 alin. (1) C. civ., instanța de tutelă dispune asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de…

read more

Prestaţia compensatorie datorată de soțul vinovat după căsătorie.

Prestaţia compensatorie datorată de soțul vinovat după căsătorie. 2121 1193 Tudor Barău

Prestaţia compensatorie datorată de soțul vinovat după căsătorie.  Căsătoria reprezintă o instituție ce presupune uniunea liber consimțită intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, nefiind un contract, însă casatoria nu poate fi desfacuta decat prin divort in conditiile stabilite prin lege. Ca urmare a modificărilor…

read more