Abandonul de familie.

Abandonul de familie.

Abandonul de familie. 1000 706 Tudor Barău

Codul penal a introdus infractiunea de abandon de familie în art. 378 și reprezintă, fapta persoanei care, avand obligatia legala de intretinere fata de cel indreptatit:

– il paraseste, il alunga sau il lasa fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale;

– nu isi indeplineste, cu rea-credinta, obligatia de intretinere prevazuta de lege;

– nu plateste, cu rea-credinta, timp de 3 luni, pensia de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca. 

Dupa stabilirea domiciliului minorului la unul dintre parinti, ca urmare a unui divorț, sau părintele la care se află minorul trebuie să solicite plata pensiei alimentare.

Aceasta obligatie se stabileste sub forma unei sume fixe, datorate lunar, sau sub forma unei cote procentuale din retributia lunara a celui ce are obligatia de intretinere în funcție de câți minori se află în întreținere (1/3, 1/4 însă pensia nu trebuie sa depaseasca jumatate din venitul parintelui obligat la plata pensie).

Partile pot conveni asupra pensiei printr-o convenție sau, in cazul in care nu reusesc sa o faca, obligatia de întreținere va fi stabilita printr-o hotarare judecatoreasca.

In cazul in care copilul este minor, cererea de chemare in judecata este facuta de reprezentantul legal al minorului, iar instanta de judecata va stabili pensia.

Când dobândește vârsta de 18 ani, dacă acesta continuă studiile trebuie să ceară pensia alimentară de la părinte în nume personal, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani.

Pensia trebuie platita indiferent de forma de invatamant frecventata de copil si chiar daca cesta primeste bursa.  

Pensia se poate majora sau micsora pe tot parcursul timpului, insa pentru aceasta trebuie inaintata instantei de judecată o actiune având ca obiect majorarea sau micșorarea ei.

În situația în care, un părinte a fost obligat să plătească pensia de întreținere și nu o plătește, se poate formula plângere penală împotriva sa pentru abandon de familie și poate fi sanctionat cu pedeapsa inchisorii de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Astfel, pentru a se pune in miscare actiunea penala este nevoie de formularea unei plangeri penale prealabile din partea persoanei vatamate.

Daca inainte de terminarea urmaririi penale, inculpatul isi indeplineste obligatiile, fapta acestuia nu va mai fi pedepsita.

Instanta de judecata este obligata sa dispuna amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta in situatia in care, pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, inculpatul isi indeplineste obligatiile.

Savarsirea acestei infractiuni se pote face de sotii intre ei, cel care adopta si persoana adoptata, rudele in linie dreapta (bunici si nepoti), fratii si surorile, precum si alte persoane prevazute de lege (fostii soti a caror casatorie a fost desfiintata sau desfacuta prin divort, sotul care a contribuit la intretinerea copilului celuilalt sot s.a).

In privinta copiilor abandonati de catre persoanele care aveau fata de acestia obligatia legala de intretinere, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, modificata si completata prin Legea nr. 257/2013, prevede ca acestia beneficiaza de masuri de protectie speciala cum ar fi: plasamentul sau plasamentul in regim de urgenta.

Pentru a se putea dispune astfel de masuri, orice persoana fizica sau juridica, precum si copilul pot sesiza directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din judetul/sectorul de domiciliu sa ia masurile corespunzatoare pentru a-l proteja impotriva abandonului sau a neglijentei.

Avocat TUDOR BARĂU