Diferența dintre tutelă și curatelă.

Diferența dintre tutelă și curatelă.

Diferența dintre tutelă și curatelă. 1760 1174 Tudor Barău

Tutela și curatela sunt două măsuri de protecție juridică instituite de Codul Civil român pentru a sprijini persoanele care nu au capacitatea deplină de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile.

 1. Definiții:
 • Tutela: Se instituie pentru o persoană fizică lipsită de discernământ, adică pentru un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau pentru un major pus sub interdicție judecătorească.
 • Curatela: Se instituie pentru o persoană fizică care are discernământ restrâns, adică pentru un minor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani sau pentru un major care, din cauza unor cauze (ex. boală, infirmitate), nu se poate îngriji singur de interesele sale.
 1. Capacitatea juridică:
 • Tutelă:Persoana aflată sub tutelă nu are capacitate de exercițiu, adică nu poate încheia singură acte juridice. Toate actele juridice se fac de către tutore în numele și pe seama persoanei aflate sub tutelă.
 • Curatelă:Persoana aflată sub curatelă are o capacitate de exercițiu restrânsă. Poate încheia singură acte juridice cu privire la bunurile sale mobile și la veniturile sale, dar are nevoie de asistența curatorului pentru a încheia acte juridice cu privire la bunurile sale imobile.
 • Tutela:Este efectuată de către o singură persoană, numită tutore. Tutorele poate fi o persoană fizică sau juridică.
 • Curatela:Este efectuată de către o singură persoană, numită curator, sau de către un consiliu de curatelă. Curatorul poate fi o persoană fizică sau juridică.

Exemple:

 • Tutela:Un copil care nu a împlinit vârsta de 14 ani are nevoie de un tutore care să se îngrijească de el și să îl reprezinte în actele juridice.
 • Curatelă:Un adult care are o boală gravă care îl împiedică să se îngrijească singur de interesele sale poate avea nevoie de un curator care să îl asiste la încheierea actelor juridice.

Legislație actuală:

 • Codul Civil: 499-532 reglementează tutela, iar art. 533-540 reglementează curatela.
 • Legea nr. 277/2010: Reglementează procedura de punere sub interdicție judecătorească.

Este important de reținut:

 • Alegerea măsurii de protecție juridică se face în funcție de gradul de discernământ al persoanei care are nevoie de sprijin.
 • Tutela și curatela sunt măsuri cu caracter temporar.
 • Acestea încetează atunci când persoana protejată își recapătă capacitatea deplină de exercițiu a drepturilor sale.

Avocat BARĂU TUDOR