Drepturile părinților după divorț.

Drepturile părinților după divorț.

Drepturile părinților după divorț. 1599 900 Tudor Barău

În situația în care, după desfacerea căsătoriei există copii minori, față de aceștia, ambii părinți au anumite drepturi dar și anumite obligații.

Autoritatea părintească,  reprezintă acel ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului minor şi le revine în mod egal ambilor părinţi.

Părinţii copilului minor, exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al acestuia, cu respectul datorat persoanei şi îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

Această îndatorire aparține ambilor părinţi, care răspund pentru creşterea copiilor lor minori.

Această instituție estele limitată în timp, respectiv autoritatea părintească se exercită până la data când copilul dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu.

La rândul lor, copiii datorează respect părinţilor săi indiferent de vârsta sa.

Dacă intervin neînţelegeri între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, instanţa de tutelă, după ce îi ascultă pe părinţi şi luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăşte potrivit interesului superior al copilului.

Ascultarea copilului este obligatorie pentru a fi pronunțată o soluție în acest sens.

Părinţii au atât dreptul dar şi îndatorirea de a creşte copilul minor, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului.

Aceasta mai presupune și orientarea sau sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte copilului.

Părinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială în mod armonios.

Intervin și anumite obligații în sarcina părinților, respectiv să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea, să prezinte şi să permită informarea şi lămurirea copilului despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia, să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului, să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului.

Avocat Tudor Barău