Agresiunea, hărțuirea și amenințările de pe internet.

Agresiunea, hărțuirea și amenințările de pe internet.

Agresiunea, hărțuirea și amenințările de pe internet. 319 158 Tudor Barău

Legea nr. 106/2020 a definit noțiunea de violența cibernetică.

Astfel, orice tip de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea nonconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenința, reduce la tăcere victima este sancționată de Lege.

Anterior, prin Legea nr. 217/2003, era definită violența domestică care înseamnă, orice tip de inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima este sancționată prin Lege.

Noțiunea de violență cibernetică era prevăzută în cadrul violenței domestice, însă era limitată la anumite categorii de persoane.

A fost creată astfel posibilitatea ca, orice persoană care devine victima unui ”agresor cibernetic” să poată formula plângere și astfel de comportament să înceteze și totodată să fie sancționat penal.

Cabinetul nostru vă stă la dispoziție pentru formularea unor astfel de plângeri.

Avocat Tudor Barău