Ce se întâmplă cu numele de familie după divorț.

Ce se întâmplă cu numele de familie după divorț.

Ce se întâmplă cu numele de familie după divorț. 1124 750 Tudor Barău

Dispozițiile care reglementază acestă situație sunt prevăzute în Art. 383 din Codul Civil.

Numele de familie este obținut în timpul căsătoriei și poate fi numele de familie al unuia dintre soți sau numele reunite ale acestora.

La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei.

Astfel, dacă există un acord între soți, Instanţa de judecată ia act de această înţelegere iar prin hotărârea de divorţ pe care o va pronunța va stabilii numele care urmează să îl aibe soții după desfacerea căsătoriei.

Există situații în care, soțul al cărui nume este trecut ca nume de familei să nu fie de acord ca celălalt soț să își păstreze numele.

Astfel, dacă nu există un acord, Instanța de judecată, pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului, poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înţelegeri între ei.

Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea, fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei.

Avocat TUDOR BARĂU