Reprezentarea în procesul civil și moduri de numire a curatorului special.

Reprezentarea în procesul civil și moduri de numire a curatorului special.

Reprezentarea în procesul civil și moduri de numire a curatorului special. 800 534 Tudor Barău

Reprezentare judiciară sau reprezentarea legală este o instituţie juridică desemnând situaţia în care o persoană numită reprezentant îndeplineşte actele procesuale ale altei părți, într-un proces şi participă la raporturile procesuale în numele şi pentru o altă persoană, numită reprezentat, care este titularul dreptului litigios.

În cadrul procesul civil, reprezentarea este uneori facultativă, iar alteori obligatorie.

Astfel, reprezentarea legală sau obligatorie priveşte persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu şi persoanele juridice, şi reprezentarea voluntară sau convenţională, care se referă la partea ce are capacitate de exerciţiu, dar care înţelege să conducă procesul printr-un mandatar care poate avea o procură sau un avocat în baza contractului de asistență și reprezentare juridică și a împuternicirii semnate de parte.

Sunt și situații speciale când legea prevede sau când circumstanţele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, reprezentarea judiciară, potrivit art. 80 alin. (4) Cod proc. Civ.

Astfel judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condiţiile art. 58 alin. (3), arătând în încheiere limitele şi durata reprezentării:

1) când legea prevede obligaţia instanţei de a numi un curator special pentru reprezentarea părţii, fiind vorba de cazurile reglementate de art. 58 alin. (1) şi (2) Cod proc. Civ. astfel, instanţa va numi un curator special:

– în caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile/cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu are reprezentant/ocrotitor legal;

Desemnarea acestui curator se va face la cererea părţii interesate şi până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii;

– în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat;

– când o persoană juridică ori o entitate fără personalitate juridică, chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.

În aceste situații numirea curatorilor speciali se va face de către instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească.

Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal conform art. 58 alin. (3) Cod proc. Civ.

Mai sunt situații în care, atunci când circumstanţele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul părţii la un proces echitabil, s-a apreciat în practică următoarele situatii:

– când partea, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu poate, personal, să-şi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant convenţional;

– când partea a dispărut fără a exista informaţii despre ea şi nu a lăsat un mandatar.

Avocat BARĂU TUDOR