Când se dispune anularea permisului de conducere.

Când se dispune anularea permisului de conducere.

Când se dispune anularea permisului de conducere. 940 385 Tudor Barău

Sunt situații în care se poate dispune anularea permisului de conducere însă doar de către instanța de judecată.

Aceasta este o sancțiune ce poate interveni în cazul condamnării pentru o serie de infracțiuni rutiere, existând atât cazuri în care anularea se dispune în mod obligatoriu, cât și cazuri în care această sancțiune intervine ca urmare a aplicării alternative a unei pedepse complementare.

 Conform art. 114 din OUG nr. 195/2002:

(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:

 1. a)titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;

 2. b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4)din Codul penal;

 3. c) (abrogat)

 4. d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal;

 5. e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă;

 6. f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva.

Pentru edificarea asupra acestui aspect al anulării permisului de conducere am detaliat mai jos situatiile în care poate fi dispusă această măsură:

 1. Titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;Vătămarea corporală (art. 196 C. Pen.)

 2. punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare (art. 334, alin. (2) C. pen) sau a cărui număr de înmatriculare a fost retras sau care este înmatriculat în alt stat și nu are drept de circulație în România (art. 334, alin. (4) C. pen.)

 3. conducerea unui vehicul de către o persoană care are permis de conducere necorespunzător categoriei respective de vehicule, ori a cărei permis a fost retras, anulat sau suspendat sau care nu are dreptul de a conduce vehicule în România (art. 335, alin (2) C. pen.)

 4. conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante (art. 336 C. pen.)

 5. refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei ori prezenței substanțelor stupefiante în sânge (art. 337 C. pen.)

 6. părăsirea locului accidentului (art. 338 C. pen.)

 7. participarea la întreceri neautorizate (art. 339, alin. (2) C. pen.)

 8. așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumurile publice (art. 339, alin. (3) C. pen.)

 9. lăsarea fără supraveghere pe drumul public a unui vehicul care transportă substanțe periculoase (art. 339, alin. (4) C. pen.)

Avocat BARĂU TUDOR