Avocat Tudor Barău

Avocat Tulcea

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Procedură.

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Procedură. 1200 798 Tudor Barău

Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Exequator. Modalitate. Efecte. Sunt situații în care, cetățenii români optează pentru a divorța sau a obține o hotărâre în țara în care își are reședința, însă hotărârea pronunțată are efecte doar în țara respectivă. Pentru a avea efecte juridice și în România trebuie urmată o procedură de recunoaștere a hotărârii…

read more

Reabilitarea judecătorească. Când se poate solicita.

Reabilitarea judecătorească. Când se poate solicita. 367 137 Tudor Barău

Reabilitarea judecătorească. Când se poate solicita. O altă cauză care înlătură consecința unei condamnări penale este reabilitarea judecătorească. Dacă reabilitarea de drept operează fără a fi necesară sesizarea instanței, reabilitarea judecătorească poate fi dispusă doar de către instanța de judecată. Ce este de fapt Reabilitarea? Este o cauză care înlătură consecinţele condamnării şi care dă…

read more

Reabilitarea de drept. Termen. Procedură

Reabilitarea de drept. Termen. Procedură 1399 1489 Tudor Barău

Reabilitarea de drept Una din cauzele care înlătură consecința unei condamnări penale este reabilitarea de drept. Conform dispozițiilor art. 165 din Codul penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă…

read more

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile 3276 2457 Tudor Barău

Procedura de evacuare a persoanelor din imobile Conform dispozițiilor Codului de procedură civilă, art. 1040 și următoarele, locatarul (chiriașul) sau ocupantul unui imobil poate fi evacuat dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Există reglementată o procedură de evacuare voluntară și este situația în care, după notificarea prealabilă a locatarului sau ocupantului, acesta părăsește imobilul, locatorul sau…

read more

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei 1937 1552 Tudor Barău

Totul despre partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei Partajul reprezintă modalitatea prin care, soții, după desfacerea căsătoriei sau în timpul acesteia, pot împărți bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Astfel, bunurile pot fi împărțite atât în timpul căsătorie cât și după desfacerea ei prin divorț, prin două modalități: 1.partaj voluntar sau partajul amiabil; 2.partajul judiciar. Un…

read more

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil 1024 683 Tudor Barău

Cheltuielile de judecată din cadrul procesului civil Art. 453 (1) Cod proc. civ. regelementează modul în care se datorează cheltuielile de judecată: ”Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. Conform art. 194 lit. c C.proc.civ., partea care promovează o acțiune în fața…

read more

Despre infracțiunea de abandon de familie

Despre infracțiunea de abandon de familie 1920 1272 Tudor Barău

Despre infracțiunea de abandon de familie Infractiunea de abandon de familie este prevăzută de art. 378 din Codul penal și constă în, fapta persoanei care, avand obligatia legală de intretinere fata de cel indreptatit să primească această întreținere săvârșește una din următoarele fapte: – il paraseste, il alungă sau il lasa fara ajutor, expunandu-l la…

read more

Acordarea drepturilor salariale restante

Acordarea drepturilor salariale restante 1260 754 Tudor Barău

Acordarea drepturilor salariale restante Sunt situații în care, ați lucrat pentru o societate comercială însă acasta refuză să vă acorde drepturile salariale cuvenite. Conform art. 159 din Codul muncii, salariatul are dreptul la un salariu exprimat in bani pentru munca prestata. Conform art. 39 lit. a din Codul muncii angajatul are dreptul la salarizare pentru…

read more

Totul despre liberarea condiționată

Totul despre liberarea condiționată 2197 1463 Tudor Barău

Totul despre liberarea condiționată Liberarea condiționată este măsura dispusă de Instanța de Judecată privind eliberarea înainte de executarea în întregime a pedepsei, a unui condamnat, dacă acesta îndeplineşte anumite condiţii. Acesta nu este un drept al condamnatului fiind un beneficiu și de această instituție poate beneficia orice condamnat la pedeapsa închisorii dar și condamnatul la…

read more

Divorțul de un cetățean străin

Divorțul de un cetățean străin 2121 1414 Tudor Barău

Divorțul  de un cetățean străin Există multe situații în care, un cetățean român optează să se căsătorească cu un cetățean străin. Dacă soțul este cetățean străin, se poate dispune desfacerea căsătoriei în România, prin Instanțele Judecătorești. Desigur sunt mai multe situații în care se pot afla cei doi soți, respectiv căsătoria este încheiată în România…

read more