Totul despre testament.

Totul despre testament.

Totul despre testament. 1200 600 Tudor Barău

Momentul de acordare a unui eveniment inevitabil și complex din multe puncte de vedere, există și situație juridică, iar reglementarea moștenirii este esențială pentru a asigura o tranzacție corectă și echitabilă a bunurilor rămase în următoarele persoane decedate.

În acest context, testamentul devine un document important pentru persoanele care doresc să exprime voința cu privire la bunurile în momentul dispariției din lumea pământească.

Testamentul este un act revocabil care este apreciat în funcția de condiții de valabilitate la momentul întocmirii sale, însă efectele juridice ale acestuia vor produce abia după decesul testatorului.

Este un drept absolut al testatorului de a revoca sau modifica dispozițiile testamentare unilaterale până în ultima clipă a vieții sale. Acest drept este nesusceptibil de abuz, iar sub nicio formă testatorul nu poate renunța valabil la acesta. O clauză de renunțare la dreptul de a revoca dispozițiile testamentare este considerată absolut nulă, deoarece ar echivala cu un pact asupra unei succesiuni viitoare, lucru interzis de lege.

Există mai multe forme în care un testament poate fi întocmit.

Testamentul olograf trebuie scris în întregime și semnat de mâna testatorului.

Pe de altă parte, testamentul autentic este încheiat în fața unui notar public sau a altor persoane învestite cu autoritatea publică de către stat, conform legii.

Un alt tip de testament este cel privilegiat, care se întocmește în situații speciale și necesită prezența a cel puțin doi martori. This form of testament devine caducă în termen de 15 zile de la data la care dispunătorul ar fi putut să întocmească un testament ordinar.

Există și dispoziții testamentare referitoare la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituții specializate. Acestea sunt valabile cu respectarea condițiilor de formă de legi speciale aplicabile acestor instituții.

În cazul în care un testament încalcă cel puțin o condiție de validitate, fie de fond, fie de formă, prevăzută de lege, acesta poate fi contestat în instanță. Acțiunea în constatarea nulității sau în anularea testamentului poate fi formulată de orice persoană care dovedește un interes legitim, cum ar fi moștenitorii legali și testamentari, universali sau cu titlu universal. Această acțiune poate fi inițiată doar după deschiderea succesiunii și este îndreptată împotriva beneficiarului testamentului.

Astfel, testamentul un instrument important în gestionarea moștenirii, dar respectarea riguroasă a condițiilor de valabilitate și protejarea dreptului de revocare sunt aspectele esențiale pentru asigurarea respectării voinței testatorului și prevenirea unor posibile abuzuri sau fraude. În același timp, legislația oferă cadrul legal pentru contestarea testamentului care nu respectă cerințele legale, asigurând o justiție și echitate în distribuirea moștenirii testamentare.

Avocat BARĂU TUDOR