Tot ce trebuie știut despre contractul prenupțial

Tot ce trebuie știut despre contractul prenupțial

Tot ce trebuie știut despre contractul prenupțial 800 800 Tudor Barău

Contractul prenuptial, cunoscut și sub denumirea legală de convenție matrimonială, reprezintă un acord încheiat între cei doi soți înainte de căsătorie sau în timpul acesteia, prin care stabilesc un regim matrimonial specific pentru aceștia.

Acest acord are rolul de a clarifica modul în care bunurile vor fi împărțite în cazul unui divorț sau al decesului unuia dintre soți.

Prin intermediul unui contract prenuptial, cei doi soți pot alege unul dintre cele trei tipuri de regimuri matrimoniale, și anume regimul comunității legale, regimul separației de bunuri și regimul comunității convenționale.

Pentru a fi valid, contractul prenuptial trebuie încheiat în formă scrisă și să fie semnat de ambele părți în fața unui notar public, care autentifică actul. Consimțământul părților poate fi exprimat personal sau prin intermediul unui mandatar cu procură autentică.

Semnarea unui contract prenuptial este recomandată în situațiile în care cei doi soți doresc să stabilească o regulă clară și echitabilă pentru împărțirea bunurilor în cazul în care căsătoria lor se încheie, din diverse motive.

Prin intermediul unei convenții matrimoniale, cei doi soți vor ști cu certitudine ce bunuri vor fi considerate comune și ce bunuri vor rămâne proprietate personală după divorț.

Încheierea unui contract prenuptial trebuie realizată înainte de căsătorie, cu cel puțin 20 de zile înainte de aceasta. Acest contract se atașează dosarului cu acte necesare pentru căsătorie și se depune la oficiul stării civile. Conform Codului Civil, în cazul în care contractul prenuptial se încheie înainte de căsătorie, acesta va produce efecte de la data căsătoriei. Dacă convenția matrimonială se încheie în timpul căsătoriei, efectele sale vor începe să se aplice de la data menționată în contract sau de la data încheierii căsătoriei, în funcție de acordul părților.

Există trei tipuri principale de regimuri matrimoniale pe care cei doi soți le pot alege:

Regimul Comunității Legale: Acest regim presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt considerate comune și vor fi împărțite în mod egal în cazul divorțului. Cu toate acestea, bunurile dobândite de fiecare soț înainte de căsătorie nu sunt luate în considerare și rămân proprietate personală.

Regimul Separării de Bunuri: Acest regim specifică că fiecare soț are drept de proprietate asupra bunurilor dobândite individual în timpul căsătoriei. În cazul bunurilor dobândite în comun, acestea vor fi împărțite în mod echitabil în caz de divorț.

Regimul Comunității Convenționale: Acest regim permite soților să decidă cu privire la bunurile dobândite înainte de căsătorie și să specifice mai detaliat proprietatea asupra bunurilor dobândite individual în timpul căsătoriei. Acest acord oferă o mai mare flexibilitate în ceea ce privește ceea ce poate sau nu poate fi împărțit în caz de divorț.

Conform Codului Civil, soții pot modifica sau înlocui regimul matrimonial existent cu un altul sau să îl modifice după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei. Aceasta trebuie să se facă în conformitate cu condițiile prevăzute de lege pentru încheierea convențiilor matrimoniale.

Regimul matrimonial încetează în cazul desfacerii căsătoriei prin divorț, decesul unuia dintre soți sau amândoi, sau anularea căsătoriei. Regimul matrimonial poate fi lichidat în fața unui notar prin acordul ambelor părți sau prin intermediul unei proceduri judiciare în cazul unui conflict.

Avocat BARĂU TUDOR