Procedura de ștergere din evidențele Biroului de credit.

Procedura de ștergere din evidențele Biroului de credit.

Procedura de ștergere din evidențele Biroului de credit. 2124 1412 Tudor Barău

Sunt situații în care, din dorința de a lua un credit, sunteți în imposibilitate de a îl obține întrucât figurați ca rău platnic, fiind înregistrat în evidențele Biroului de credit.

Biroul de credit reprezintă registrul în care băncile colectează și prelucrează datele din portofoliul de clienți ai băncilor sau a altor instituții de creditare, în vederea prevenirii oricărui tip de fraudă pe care ar încerca un debitor să o înregistreze la acestea.

Dacă sunteți în situația în care apăreți înregistrat în biroul de credit, vă aflați în imposibilitatea de a accesa orice tip de credit.

Ce ce trebuie să știți este faptul că, instituțiile financiare bancare sau nebancare sunt obligate să respecte o procedură prealabilă în vederea raportării debitorului la Biroul de credit, prin notificarea acestuia cu 15 zile anterior acestei rapărtări.

Totodată, notarea debitorului în biroul de credit va fi făcută după 30 de zile de la data scadentă a plății, iar în consecință aceasta se va menține pentru o perioadă de 4 ani de la ultima raportare, în cazul în care nu se va proceda la operațiunea de ștergere din Biroul de credit.

Ștergerea notării din Biroul de credit presupune, în primul rând, identificarea persoanei juridice care a efectuat notarea debitorului în Biroul de credit și, ulterior, formularea unei cereri către participantul la Biroul de credit (instituție financiar bancară/IFN/alt participant) în vederea radierii din registru a persoanei.

Notificarea Biroului de credit se va face de către persoana care a efectuat înscrierea respectivă (bancă/IFN/recuperator de creanțe/etc.), iar doar în cazul unui refuz al acesteia debitorul se poate adresa instanței de judecată.

Atunci când nu a fost respectată procedura prealabilă a notificării, debitorul are posibilitatea de a se adresa direct Biroului de credit prin formularea unei cereri pe cale administrativă în vederea radierii din evidențele sale.

Atunci când se constată încălcarea procedurii prealabile, ștergerea din biroul de credit va fi efectuată într-un termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii.

Astfel, în cazul în care se efectuează radierea debitorului din Biroul de credit, fie din oficiu, în baza cererii administrative, fie prin obținerea unei hotărâri judecătorești, toate informațiile cu privire la istoricul debitorului vor fi șterse.

Avocat BARĂU TUDOR