Modificări aduse Legii protecției și promovării drepturilor copilului.

Modificări aduse Legii protecției și promovării drepturilor copilului.

Modificări aduse Legii protecției și promovării drepturilor copilului. 1280 720 Tudor Barău
Legea 191/2022 a adus modificări semnificative Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în special în ceea ce privește delegarea exercitării autorității părintești atunci când unul dintre părinți pleacă la muncă în străinătate.
Conform noilor modificări, articolul 104 a fost completat cu un alineat nou, aliniatul 2 indice 1, care prevede că un părinte care exercită singur autoritatea părintească sau care a locuit împreună cu copilul și pleacă la muncă în străinătate are obligația de a notifica de îndată serviciul public de asistență socială din raza de domiciliu cu privire la desemnarea unei persoane care să se ocupe de îngrijirea copilului în perioada absenței sale.
Persoana desemnată pentru a primi delegarea autorității părintești trebuie să facă parte din familia extinsă a copilului, să fie un rudă sau o persoană apropiată cu excepția rudelor de gradul III inclusiv, a afinilor, prietenilor familiei sau a rudele copilului cu care acesta are o relație de atașament sau a avut o viață de familie. Persoana desemnată trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare pentru a se ocupa de creșterea și îngrijirea unui copil.
Confirmarea persoanei care va avea grijă de copil se face prin intermediul instanței de tutelă, așa cum se proceda și înainte de modificări.
La solicitarea părintelui sau, sau, în anumite situații, din oficiu, instanța poate dispune delegarea temporară a autorității părintești asupra persoanei copilului, pentru o perioadă de maximum un an, către persoana desemnată. O noutate importantă este că, în cazul în care părinții nu se întorc în țară, instanța poate prelungi delegarea temporară succesiv, pe durata absenței acestora, pentru perioade de cel mult un an.
Aceste modificări aduse Legii 272/2004 au fost introduse pentru a proteja și promova drepturile copilului în situațiile în care unul dintre părinți este nevoit să plece în străinătate pentru a lucra, asigurând că acesta va fi îngrijit și protejat în mod corespunzător în absența părintelui.
În plus, Legea 191/2022 a adus și alte completări importante la Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Aceste modificări vizează diverse aspecte care afectează bunăstarea și drepturile copiilor. Iată câteva dintre aceste completări:
Protecția copiilor cu dizabilități: Legea a introdus prevederi specifice pentru protecția copiilor cu dizabilități. Acestea includ asigurarea accesului la servicii de sprijin și asistență specializată, garantarea dreptului la educație inclusivă și adaptată nevoilor lor, precum și promovarea autonomiei și independenței acestora.
Îngrijirea și protecția copiilor abandonați sau aflați în situații de risc: Legea a consolidat măsurile de prevenire și intervenție în cazurile de abandon sau expunere a copiilor la pericole sau abuz. Aceasta include crearea unor mecanisme de identificare precoce a situațiilor de risc, asigurarea intervenției prompte a autorităților competente și oferirea de servicii de asistență și sprijin familiilor în dificultate.
Dreptul copilului de a fi ascultat și implicat în deciziile care îl privesc: Legea a întărit dreptul copilului de a-și exprima opiniile și de a fi ascultat în orice proces sau decizie care îl privește. Aceasta include dreptul copilului de a participa la audieri și consultări, de a fi informat într-un mod adecvat și accesibil și de a avea un avocat sau un reprezentant legal pentru a-l susține.
Protecția copiilor în contextul violenței domestice: Legea a adăugat prevederi specifice pentru protecția copiilor afectați de violența domestică. Acestea includ stabilirea de măsuri de protecție și intervenție urgentă în cazurile de violență, acordarea de sprijin și consiliere psihologică pentru copii și asigurarea unui mediu sigur și stabil pentru ei.
Măsuri pentru prevenirea și combaterea traficului de copii: Legea a introdus și măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea traficului de copii. Acestea includ consolidarea cooperării interinstituționale, identificarea și protejarea victimelor traficului de copii, promovarea educației și conștientizării cu privire la acest fenomen și sancționarea mai aspră a infractorilor.
Aceste completări aduse Legii 272/2004 reflectă angajamentul statului de a proteja și promova drepturile copiilor, asigurându-le un mediu sigur, oportunități egale și acces la servicii și protecție adecvat.
Avocat BARĂU TUDOR