Dreptul la nume și prenume. Modalități de schimbare sau modificare

Dreptul la nume și prenume. Modalități de schimbare sau modificare

Dreptul la nume și prenume. Modalități de schimbare sau modificare 2000 1020 Tudor Barău

Dreptul la nume.

Sunt situații în care numele sau prenumele sunt asociate cu anuminte evenimente sau persoane care produc perosnei care îl poartă anumite inhibiții sau stări care crează un disconfort personal.

Aceste aspecte sunt reglementate în codul civil și orice cetățean trebuie să le cunoască.

Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii.

Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.

Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei.

Prima modalitate prin care poate fi modificat este prin efectul schimbării stării civile, în condiţiile prevăzute de lege.

Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere, respectiv numele ales de părinți.

Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole şi a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului, după caz însă cu siguranță există și anumite excepții care au fost trecute cu vederea având în vedere vechile dispoziții din Cod, care nu impuneau astfel de restricții.

Numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi, precum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s-a constatat părăsirea lui, în condiţiile legii speciale.

Există varianta schimbarii numelui pe cale administrativă, o procedură relativ nouă și față de care am scris un articol special pe care îl găsiți pe acest site.

Cetăţenii români pot obţine, în condiţiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

Avocat BARĂU TUDOR