Cum obțin daunele materiale sau morale ca urmare a unui accident rutier.

Cum obțin daunele materiale sau morale ca urmare a unui accident rutier.

Cum obțin daunele materiale sau morale ca urmare a unui accident rutier. 1296 728 Tudor Barău

Persoanele care sunt victimele ale accidentelor rutiere, vor achita o taxă de timbru fixă pentru recuperarea daunelor materiale și morale în faţa instanţei civile.

Această prevedere a fost stabilită prin Legea nr. 32/2021 pentru completarea art. 7 din OUG nr. 80/2013 privind taxa de timbru judiciar.

Modificările se referă la acțiunile și cererile care au ca obiect despăgubirile în materie civilă pentru prejudiciile materiale și morale ce decurg din vătămări fizice sau psihice cauzate în accidente rutiere.

Anterior, persoanele care doreau recuperarea daunelor provocate de accidente rutiere erau nevoite să achite taxă judiciară de timbru la valoarea pretențiilor.

În această categorie intră victimele care au necesitat un număr de zile de îngrijiri medicale de până la 90 de zile.

Legislația prevede faptul că, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru acțiunea pentru recuperarea prejudiciilor materiale și morale decurgând dintr-o cauză penală, cu condiția ca fapta care a provocat prejudiciul să fie prevăzută ca infracțiune la momentul săvârșirii acesteia.

Cu alte cuvinte, dacă este vorba de acoperirea prejudiciului produs printr-o infracțiune, victima nu trebuie să achite taxă judiciară de timbru. În schimb, dacă numărul de îngrijiri medicale este de până la 90 de zile, atunci fapta nu este infracțiune și se va timbra conform OUG 80/2013.

Pentru o persoană care a fost victima unui accident rutier și care a necesitat zile de îngrijiri medicale este dificil să achite și o taxă judiciară de timbru la valoare pretențiilor.

Se poate ajunge la o sumă ridicată pentru justițiabil, care, astfel poate fi nevoit să renunțe la acțiunea formulată din cauza lipsei de resurse financiare.

Legea acordă posibilitatea reclamantului căruia i-a fost pus în vedere achitarea taxei de timbru să solicite reexaminarea cuantumului fixat sau formularea unei cereri de ajutor public judiciar.

Cu toate acestea, nu se poate garanta admiterea unor astfel de cereri, iar victima se poate simți descurajată din a-și face dreptate în justiție raportat la sumele ce trebuie achitate cu titlu de taxă de timbru.

Cuantumul taxei de timbru, reprezintă cheltuieli de judecată alături de onorariul achitat avocatului Dvs.

La art. 7 din OUG 80/2013 s-a adăugat un nou aliniat care prevede achitarea unei taxe judiciare de timbru fixe în cuantum de 100 de lei pentru acțiunile și cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și morale ce decurg din vătămări ale integrității fizice sau psihice, formulate de victimele accidentelor rutiere.

În această categorie intră toate acțiunile formulate de victimele accidentelor rutiere.

Pot fi și din agresiuni fizice cauzate direct de o altă persoană, dar în foarte multe din cazuri este vorba de accidente rutiere. Astfel, nu mai are importanță cuantumul despăgubirilor pe care victimele accidentelor rutiere le solicită prin intermediul instanței, taxa va fi fixă de 100 de lei.

Acțiunile în răspundere civilă delictuală vor fi mai accesibile și puteți apela cu încredere la serviciile noastre.

 

Avocat BARĂU TUDOR