minori

Ordonanța prin care se stabilește programul de vizită anterior divorțului.

Ordonanța prin care se stabilește programul de vizită anterior divorțului. 1135 540 Tudor Barău

Sunt situații în care, părinții care se află în divorț, le este interzis dreptul de a își vizita copilul sau copiii minor pe criterul că celălalt părinte refuză efectiv ca tatăl sau mama să contacteze minorii sau să ia legătura cu aceștia. Conform art. 401 C. civ., părinţi separaţi de copilul lor au dreptul de…

read more

Procedura privind desfacerea căsătoriei.

Procedura privind desfacerea căsătoriei. 1366 768 Tudor Barău

Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are…

read more

Noua reglementare privind încredințarea copilului minor.

Noua reglementare privind încredințarea copilului minor. 2560 1707 Tudor Barău

Prin abrogarea Codului familiei, s-a renuntat la institutia incredintarii minorului, care acorda o serie de drepturi parintelui caruia îi era incredintat de către Instanță, acesta exercitand de unul singur drepturile parintesti in ce priveste persoana si bunurile minorului. Noul Cod Civil a introdus un nou termen in materia raporturilor dintre parinti si copiii lor minori,…

read more

Procedura divorțului conform noilor reglementări.

Procedura divorțului conform noilor reglementări. 1600 900 Tudor Barău

(1) Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își…

read more

Extrasele multilingve privind nașterea, căsătoria și decesul.

Extrasele multilingve privind nașterea, căsătoria și decesul. 1200 799 Tudor Barău

Sunt situații în care, cetățenii români care lucrează în strainătate au nevoie de Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă pentru ei sau pentru membrii familiei și în special pentru copiii minori. Aceste extrase privesc documentele de naștere și/sau căsătorie și se eliberează titularilor sau reprezentanților legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de…

read more

Încetarea măsurii de plasament. Reintegrarea minorului în familia naturală.

Încetarea măsurii de plasament. Reintegrarea minorului în familia naturală. 512 458 Tudor Barău

În situația în care, față de un copil minor a fost dispusă măsura plasamentului, această măsură nefiind una definitivă, având un caracter provizoriu, părinții copiilor față de care a fost dispusă această măsură pot solicita reintegrarea copilului în familie. Astfel, dacă măsurile care au impus luarea măsurii plasamentului au încetat, fapt costatat de Instanța de…

read more

Decăderea din drepturile părintești.

Decăderea din drepturile părintești. 275 183 Tudor Barău

Decăderea din drepturile părintești reprezintă modalitatea prin care, un părinte, din motive legate de protecția minorului, este privat de prerogativele autorității părintești, dacă acesta pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin…

read more

Unde se depune acțiunea de divorț.

Unde se depune acțiunea de divorț. 800 533 Tudor Barău

O întrebare frecventă este legată de acest subiect, respectiv unde se depune acțiunea de divorț. Regula spune că, Acțiunea de divorţ se depune la judecătoria în raza căreia se află cel din urmă domiciliu comun al dumneavoastră şi al soţului/soției. Există și excepția când acțiunea se depune la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul…

read more

Toate tipurile de divorț reglementate de Codul Civil. 2020.

Toate tipurile de divorț reglementate de Codul Civil. 2020. 1256 835 Tudor Barău

Divorţul sau desfacerea căsătoriei, reprezintă singura modalitate prin care, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei, în cazurile și în condiţiile stabilite de lege, se pune capăt existenţei căsătoriei valabil încheiate astfel că, se produce separarea definitivă a acestora prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești. Desfacerea casatoriei prin divort se poate pronunța în următoarele…

read more

Categoriile de venituri ce pot fi luate în calcul la stabilirea cuantumului pensiei de întreținere.

Categoriile de venituri ce pot fi luate în calcul la stabilirea cuantumului pensiei de întreținere. 3566 2012 Tudor Barău

Ce categorii de venituri pot fi luate în calcul la stabilirea cuantumului pensiei de întreținere? La calcularea modului de stabilire a întreţinerii se ţine seama de veniturile şi bunurile părintelui obligat la plata acesteia, de posibilităţile de realizare a lor şi de celelalte obligaţii ale debitorului. Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte…

read more