Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale.

Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale.

Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale. 1400 700 Tudor Barău

Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, organizat a fost adus în legislația noastră în baza Legii nr. 118 din 20 iunie 2019.

Toate persoanele care au săvârșit acest gen de infracțiuni, în țară sau în străinătate, chiar și la o dată mai îndepărtată, sunt incluse automat în registru, prin preluarea din evidențele cazierului judiciar sau, nominal, în cazul persoanelor născute în străinătate, referitor la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

În registru sunt înscrise următoarele persoane:

  1. persoanele fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal, precum și a celorfață de care au fost dispuse măsuri procesual-penale de către organele române competente;
  2. persoanele de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene și a autorităților competente din statele terțe;
  3. persoanele născute în străinătate despre care s-au primit comunicări din partea autorităților competente ale altor state, atunci când sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

Infracțiunile pentru care se face înscrierea persoanelor în registru sunt: infracțiunea de trafic de persoane, infracțiunea de trafic de minori, infracțiunea de proxenetism, infracțiunea de exploatare a cerșetoriei, infracțiunea de folosire a unui minor în scop de cerșetorie, infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, infracțiunea de folosire a prostituției infantile, infracțiunea de viol, infracțiunea de agresiune sexuală, infracțiunea de act sexual cu un minor, infracțiunea de corupere sexuală a minorilor, infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale, infracțiunea de hărțuire sexuală, infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, infracțiunea de pornografie infantilă, infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri, infracțiunea de incest, alte infracțiuni reglementate de legea penală cu același conținut constitutiv.

Persoanele fizice sunt scoase din evidența registrului în următoarele situații:

  1. faptele nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;
  2. s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sau clasarea ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
  3. au trecut 10 ani de la data când s-a pronunțat o hotărâre definitivă de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei și nu s-a dispus amânarea sau revocarea acesteia;
  4. au trecut 20 de ani de la data introducerii în registru, dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 5 ani;
  5. la împlinirea vârstei de 85 de ani, dacă pedeapsa aplicată este mai mare de 5 ani;
  6. dacă au decedat.

Persoanele de cetățenie română sau persoanele născute în străinătate cu privire la care s-au primit comunicări de la autoritatea străină competentă sunt scoase din registru după expirarea termenelor stipulate în comunicările respective, nefiind aplicabile termenele prevăzute de legea română, afară de cazul în care hotărârea de condamnare pentru infracțiunile menționate mai sus a fost recunoscută de instanțele judecătorești din România.

Grațierea, prescripția executării pedepsei, amnistia sau reabilitarea ori ștergerea din cazierul judiciar, nu produc efecte cu privire la scoaterea din registru.

Persoanele înscrise în registru sunt supuse fotografierii, înregistrării dactiloscopice, precum și prelevării probelor biologice, fără consimțământul acestora – în caz de refuz se iau măsuri coercitive.

Persoanele înscrise în registru au obligația de a se prezenta periodic la organele de poliție pe raza cărora domiciliază sau își au reședința, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informații relevante referitoare la: profesia, meseria sau activitatea pe care o desfășoară; mijloacele de existență; persoanele minore, în vârstă, cu dizabilități sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic; unitățile de învățământ școlar sau preșcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii în care au avut acces în această perioadă; adresa unde locuiesc; modalitatea de comunicare cu organele de poliție.

Persoanele înscrise în registru le revin următoarele obligații: de a anunța, în prealabil, organul de poliție pe raza căruia locuiesc, în cazul intenției efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinație, scopul deplasării, perioada de deplasare și mijlocul de transport folosit; de a se prezenta la organul de poliție pe raza căruia își stabilesc locuința pentru a comunica despre aceasta și a fi luate în evidență, în termen de cel mult 3 zile.

Avocat Tudor Barău