Amenda penală. Situații juridice.

Amenda penală. Situații juridice.

Amenda penală. Situații juridice. 1200 800 Tudor Barău

Amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului în situația în care a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede și pedeapsa amenzii, iar judecătorul i-a aplicat această pedeapsă.

Amenda penală se stabilește prin sistemul de zile-amendă.

Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei si 500 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 400 de zile, iar, în final, judecatorul stabileste pedeapsa.

În situația în care, cel condamnat, cu rea-credință, nu plătește amenda penală, deși are posibilități financiare, însă refuză să o plătească, pedeapsa amenzii va fi înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Astfel, unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare.

În situația în care, cel condamnat nu plătește amenda penală din motive justificate, independente de voința sa, judecătorul va înlocui numărul zilelor amendă cu zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

În acest caz, este necesar consimțământul persoanei condamnate.

Dacă nu își dă consimțământul pentru efectuarea muncii in folosul comunității, zilele amendă se vor înlocui cu zile de închisoare.

În situația în care persoana condamnata nu va efectua munca neremunerată în folosul comunității, judecătorul va înlocui zilele de muncă cu zile de închisoare.

Avocat BARĂU TUDOR