Instanța de Judecată

 • Consultanță juridică;
 • Redactarea de plângeri împotriva măsurilor dispuse în Rechizitoriu;
 • Sesizări;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața Instantei de Judecată;
 • Plângeri împotriva măsurilor si actelor dispuse în cadrul procesului penal
 • Plângeri privind luarea măsurilor de restituire a unor bunuri care au făcut obiectul unor infracțiuni;
 • Asistență și reprezentare juridică parți vătămate/părți responsabile civilmente/inculpat;
 • Asistență juridică în cazul luării măsurilor preventive f(arestare preventivă/control judiciar/arest la domiciliu)
 • Asistență juridică pentru revocarea măsurilor preventive;
 • Liberarea condiționată
 • Contestații
 • Revizuiri
 • Reabilitare judecătorească
 • Cereri de contopire a pedepselor aplicate
 • Amânarea/Întreruperea executării pedepsei închisorii/Contestații la executare a mandatului de arestare;
 • asistență și reprezentare în fața Instanțelor de Judecată de orice grad: Judecătorie/Tribunal/Curte de Apel/Înalta Curte de Justiție și Casație;
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiunile ce vizează repararea pagubelor produse prin erori judiciare;
 • proceduri de transfer a persoanelor condamnate și aflate în străinătate