Divorț

 • consultanță prealabilă introduceri acțiunii de divorț;
 • consultanță juridică cu privire la modalitățile stabilite de lege privind desfacerea căsătorie;
 • consultanță juridică cu privire la modalitățile prevazute de lege pentru exercitarea autorității părintești;
 • consultanță juridică cu privire la modul de stabilire a locuinței minorului/minorilor după desfacerea căsătoriei;
 • consultanță cu privire la pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din căsătorie;
 • consultanță cu privire la programul de vizită al minorilor după desfacerea căsătoriei;
 • consultanță cu privire la prestația compensatorie și condițiile de acordare;
 • asistență și reprezentare juridică în cadrul negocierilor având ca obiect modalitatea de exercitare a autorității părintești în raport de interesul minorului, stabilirea unui program de vizită al minorului, stabilirea pensiei de întreținere și modalitatea în care aceasta va fi achitată;
 • redactarea acțiunii de divorț;
 • asistență și reprezentare juridică în acțiunile de divorț și în procesele aflate pe rolul instanțelor;
 • pregătirea dosarului de divorț cu toate documentele necesare instanței de judecată;
 • înregistrarea acțiunii de divorț la instanța competentă în funcție de adresa de domiciliu;
 • redactare întâmpinare la acțiunea de divorț în situația în care aveți calitatea de pârât;
 • redactare cereri reconvențională la acțiunea de divorț;
 • asistență și reprezentare juridică pe parcursul procedurii de mediere doar în ceea ce privește capetele accesorii ale acțiunii de divorț;
 • redactare și susținere acțiune privind reducerea / majorarea pensiei de întreținere pentru copii minori;
 • redactare și susținere acțiuni ce vizează stabilirea unor legături personale cu minorul după desfacerea căsătoriei printr-un program de vizită;
 • reprezentare în fața instanței de judecată pe întreaga durată a procesului în baza unei procuri fără a fi necesară prezența Dvs.;

Divorț pentru cetățenii cu reședința în străinătate

Da. Se poate divorța dacă părțile au stabilită reședința în străinătate
Da. Se poate divorța dacă doar unul din soți locuiește sau lucrează în străinătate

 • consultanță prealabilă introduceri acțiunii de divorț;
 • consultanță juridică cu privire la modalitățile stabilite de lege privind desfacerea căsătorie;
 • consultanță juridică cu privire la modalitățile prevazute de lege pentru exercitarea autorității părintești;
 • consultanță juridică cu privire la modul de stabilire a locuinței minorului/minorilor după desfacerea căsătoriei;
 • consultanță cu privire la pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din căsătorie;
 • consultanță cu privire la programul de vizită al minorilor după desfacerea căsătoriei;
 • consultanță cu privire la prestația compensatorie și condițiile de acordare;
 • asistență și reprezentare juridică în cadrul negocierilor având ca obiect modalitatea de exercitare a autorității părintești în raport de interesul minorului, stabilirea unui program de vizită al minorului, stabilirea pensiei de întreținere și modalitatea în care aceasta va fi achitată;
 • redactarea acțiunii de divorț;
 • asistență și reprezentare juridică în acțiunile de divorț;
 • regătirea dosarului de divorț cu toate documentele necesare instanței de judecată;
 • înregistrarea acțiunii de divorț la instanța competentă în funcție de adresa de domiciliu;
 • redactare întâmpinare la acțiunea de divorț în situația în care aveți calitatea de pârât;
 • redactare cereri reconvențională la acțiunea de divorț;
 • asistență și reprezentare juridică pe parcursul procedurii de mediere doar în ceea ce privește capetele accesorii ale acțiunii de divorț;
 • redactare și susținere acțiune privind reducerea / majorarea pensiei de întreținere pentru copii minori;
 • redactare și susținere acțiuni ce vizează stabilirea unor legături personale cu minorul după desfacerea căsătoriei printr-un program de vizită;
 • reprezentare în fața instanței de judecată pe întreaga durată a procesului în baza unei procuri fără a fi necesară prezența Dvs.;